Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

23 februari 2019

Toestanden, nr. 5, maart 1982, jg. 2

Ten geleide, Ronald Commers
Naar een dialectisch-materialistisch psychologisch model, Dany Jacobs
Jean Piaget en het marxisme. Een vraaggesprek met Leo Apostel, Werner Callebaut
De politieke economie van de Sovjetintellectueel, Hillel Ticktin
Boekbesprekingen
— Het ABVV van crisis tot crisis, Alain Meynen
— Mandel over Trotski, Paul Verbraeken


20 februari 2019

De Internationale, 1964, mei, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Het 21ste partijcongres van de CPN, Dirk de Wit
Het vrouwelijk mysterie (slot)
De Sovjet-Unie en de landbouw, Gerard Barendregt


20 februari 2019

Naar een moderne en radicale linkerzijde

François Vercammen

... Iedereen beseft dat het hier om een belangrijke gebeurtenis gaat De media waren massaal aanwezig. Met haar twee volksvertegenwoordigers stelde het LB een einde aan 50 jaar monopolie van de KP over de linkerzijde. Het Blok is even modern als radicaal. Taalgebruik, stijl van actievoeren, onderwerpen die aangeboord worden... het zijn evenzoveel terreinen waarop het Blok vernieuwend is. ...

19 februari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1981, nr. 4, dec., jg. 15

De Sovjet-Unie en de Koude Oorlog – Editoriaal, Jan Vermeersch
De 150 dagen van Boel, Miel Dullaert
Technologie en werkloosheid, Ludo Cuyvers
Het Alternatief van Bahro, Paula Burghgraeve
Macht en tegenmacht in de gezondheidszorg, Henri De Ridder
‘Welzijnswerk en kapitalisme’, Magda Michielsens


18 februari 2019

De Internationale, 1964, april, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Bureaucratie, plaag der arbeidersbeweging, Bertel
Het vrouwelijk mysterie
Cyprus
De koloniale revolutie en het China-Sovjet-conflict, Ed. Verheyen
Het “laatste kwartier” in Venezuela, Ismael Frias
Boycot-actie Zuid-Afrika


18 februari 2019

De Vierde Internationale 60 jaar analyse en strijd

Livio Maitan

In september 1938 stichtten revolutionaire militanten van de linkse communistische oppositie, in de clandestiniteit, de Vierde Internationale. Deze gebeurtenis, waarvan de verjaardag ongemerkt is voorbijgegaan, was het begin van een politiek en intellectueel avontuur dat medebepalend zou zijn voor heel revolutionair links en het marxistisch denken wereldwijd. ...

18 februari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1981, nr. 2, juni, jg. 15

Ten geleide, Koen Raes
Vrije Radio: Nee bedankt, liever Lokale Onafhankelijke Radio, Werkgroep Kommunikatie V.U.B.
De PCF: een KP in nood? – interview met J. Rony, Jan Vermeersch
Antifasistische strategie – bedenkingen van een AFF-er, Joris Van Cauter
Wat doe je met Hans Achterhuis? – Een politiek-ideologische balans van ‘De markt van welzijn en geluk’, Dirk Van Damme


15 februari 2019

De Internationale, 1964, maart, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Havenarbeiders en wethoudersloon, Verkerk
Politieke verdediging van “morele herbewapening”
Zuidoost-Azië en Maleisië (vervolg), Ed. Verheyen
Het andere Amerika
Apartheid in statistiek
Het vrouwelijk mysterie, Della Rossa
Enkele kanttekeningen van de vertaalster, Annie van Deventer
De Spaanse kwestie en het koningschap, Karel Verbiest
De moord op Lumumba, Annie van Deventer
Afrikaanse perspectieven
Uit de bouw, Henk de Vries
India, het land van het “heilige” privaatbezit
Concertbezoekers zeggen hun mening


15 februari 2019

Ernest Mandel: een leven voor de revolutie

Speciaal nummer van het tijdschrift Rood (SAP) bij het overlijden van Ernest Mandel, 1923 – 1995

⭢ ⭢ PDF

... het categorisch imperatief om een einde te maken aan alle omstandigheden waarin mensen worden uitgebuit, onderdrukt, vernederd en vervreemd.. ...

14 februari 2019

Lenin: een partij voor de revolutie

François Vercammen

Van zodra de Russische revolutie ter discussie staat, kan men niet om Lenins vraagstelling heen: Wat te doen?, ’t is te zeggen de rol van de revolutionaire partij. ...

13 februari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1978, nr. 4, jg. 12

Ten geleide, Jaak de Boever
Politiek Vlaanderen na december 1978, Redactioneel
Het beeld van het politieke doorheen de verkiezingspropaganda, Koen Raes
De KPB in Vlaanderen en haar electoraat, Rudi Van Doorslaer
Historische en politieke beschouwingen rondom welzijnswerk, Bob Carlier
Dialoog. De KPB en het “Eurocommunisme”, Bob Francis
Mandels theorie van het laatkapitalisme, Ludo Cuyvers
Karl Marx, Karl Popper en Tuur Van Wallendael, Leo Michielsen


12 februari 2019

De Internationale, 1964, febr., jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Het eerste nationale congres der landarbeiders en boerenraden te Algiers (II), L. Wessels
The American way of life
Spaanse revolutionaire socialisten nemen initiatief tot discussie
Zou het zo ook nog eens een keer kunnen, Annie van Deventer
De vissersstaking en de democratische rechten, H. Rubens
Zuidoost-Azië en Maleisië, Ed. Verheyen
Boekbespreking: Deutscher over Trotski
Kort commentaar: Panama
Kort commentaar: Zanzibar
Fascisme, Karel Verbiest


12 februari 2019

Het sociale Europa, onbereikbare ster aan het EG-firmament

François Vercammen

Het ‘sociale Europa’ waarover de media het zoveel hebben bestaat niet. Dat is allicht de reden waarom er zoveel over gesproken wordt. Het niet bestaan van dit sociale Europa dreigt catastrofale gevolgen te hebben. Sociale rechten die, land per land, door strijd werden afgedwongen, dreigen voor de bijl te gaan. Nochtans is er geen weg terug. Enkel de strijd, in tegenstroom, voor een Europese sociale wetgeving, voor Europese cao’s, voor Europese vakbondsrechten... is lonend. ...

12 februari 2019

Europese verkiezingen. Een groot referendum

François Vercammen

Eens te meer bleken de recente Europese verkiezingen een groot referendum. Meer zat er ook met in: het Europarlement oefent geen rechtstreekse macht uit, heeft geen enkele legitimiteit in de ogen van de bevolking. Slechts de gevestigde politieke apparaten vochten om een zetel te winnen of te verliezen. Grote onverschilligheid aan de basis, nervositeit aan de top, meer bepaald bij degenen die in deze verkiezingen een springplank zagen naar de nationale verkiezingsstrijd. ...

12 februari 2019

Anatomie van de Rwandese genocide

François Vercammen

Meer dan 1,5 miljoen doden, meer dan 2 miljoen vluchtelingen, honderdduizenden zieken en gewonden ... en dat alles op een bevolking van naar schatting 7,5 miljoen inwoners. Oorlog, burgeroorlog, racistische slachtpartijen, hongersnood, epidemieën, ... Men huivert voor gevolgen op korte en lange termijn ...

12 februari 2019

Staat het huis in brand?

François Vercammen

Het spook van het fascisme waart opnieuw door Europa. Het is niet nodig het fascistische gevaar te overschatten om het hardnekkig en efficiënt te bekampen. Dat zou evenmin nuttig zijn, want het zou het politiek gevecht voor een alternatieve antikapitalistische strategie binnen de arbeiders- en sociale bewegingen verdoezelen. ...

7 februari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1979, nr. 3, jg. 13

Ten geleide
Dialektiek mag niet de taal van ‘Big Brother’ zijn. Een gesprek met Leo Apostel over dialectische logica, Werner Callebout
Poulantzas en de klassenstrijd in de theorie, Koen Raes
Energie te veel, energie te weinig..., Jef Turf
Voor een reorganisatie van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten, ACOD-RU Gent
Van Rossem bij het ziekbed van de Belgische economie, Ludo Cuyvers


7 februari 2019

De Internationale, 1964, jan., jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Hoe lang nog?, H. Rubens
Uit de bouw, Henk de Vries
Het eerste nationale congres der landarbeiders- en boerenraden te Algiers, L. Wessels
Nieuws uit Latijns-Amerika
Zuid-Afrika, Ed. Verheyen
Varia


6 februari 2019

Haalt de sociaaldemocratie het jaar 2000?

François Vercammen

Bevindt de Europese sociaaldemocratie zich op een historisch keerpunt? Gaat het nu lijnrecht bergafwaarts tot de ineenstorting? Deze vragen staan in het centrum van het debat in de arbeidersbeweging. Ze worden ook nauwlettend gevolgd in de beheerraden van banken en multinationals. ...

6 februari 2019

Franse sociaaldemocratie: kroniek van een aangekondigde en geprogrammeerde afgang

François Vercammen

Frankrijk, Parti Socialiste: kroniek van een aangekondigde, ja zelfs geprogrammeerde afgang. De gevolgen zijn er niet minder om, voor Frankrijk, voor de Europese sociaaldemocratie, voor de strijd voor het socialisme in de eerste plaats. ...

6 februari 2019

Een nieuwe nationale kwestie

François Vercammen

De aanwezigheid van een belangrijk aantal migranten is een duurzaam feit in de West-Europese samenleving. In de komende jaren kan de omvang ervan slechts toenemen: de economische en sociale catastrofe in Zuid en Oost lokt velen naar onze ‘welvarende’ landen. Die welvaart loopt op haar laatste benen, tenminste voor de arbeidersklasse en zeker voor een hele sector van de autochtone bevolking die sociaal uitgesloten wordt. Vandaar de spanningen die aan de basis liggen van xenofobe en racistische gevoelens. ...

5 februari 2019

De lange mars der emancipatie

Epiloog: Het eendere en het eigene in een onaf heelal

Willem Frederik Wertheim

... Deze epiloog is bedoeld om een diepere methodologische fundering, en tegelijkertijd een soort rechtvaardiging te geven voor de denkwijze, die de achtergrond vormde voor het theoretische betoog in de voorgaande delen van dit boek. Tevens kan hij dienen om een paar schijnbare tegenstrijdigheden met elkaar te verzoenen. ...
[Het boek is nu volledig online]


2 februari 2019

De Internationale, 1963, dec., jg. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
46 jaar Sovjet-Unie, L. Wessels
De Izvestia valt de IVe Internationale aan
De moord op Kennedy
Spaanse mijnwerkers gemarteld
Het grote bedrog, H. Rubens
Marokko, Ed. Verheyen


1 februari 2019

De lange mars der emancipatie

11e hoofdstuk: Na de sociale revolutie

Willem Frederik Wertheim

Wat gebeurt er na een succesvolle revolutie?
Ik heb hier speciaal op ’t oog de gevolgen van sociale revoluties van het type waarmee we tegenwoordig in de niet-industriële wereld worden geconfronteerd. Als we ons zouden beperken tot agrarische revoluties in de engere zin, dan zouden we als uitgangspunt van onze beschouwingen alleen maar China, Vietnam, Laos en Cambodja als model kunnen gebruiken, en tot op zekere hoogte ook Mexico in een wat verder verleden, en Noord-Korea en Cuba in een meer recente periode. Maar aangezien Rusland ook overwegend agrarisch was toen de revolutie van 1917 uitbrak en zich tot ver in Azië uitstrekte, lijkt het me voor de hand liggend ook de Sovjet-Unie in ons betoog te betrekken; ...


31 januari 2019

Het joodse vraagstuk

Karl Marx

Nu grondig hertaald/vertaald door Ronald Goossens.
Een vroeg werk van Marx, maar niet onbelangrijk ...


23 januari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1980, nr. 4, jg. 14

Over Polen, McCarthy’s communistenjacht, België en Duitsland, 1936-1940, ...


23 januari 2019

De lange mars der emancipatie

10e hoofdstuk: Meningsverschillen over revolutionaire vooruitzichten en strategie

Willem Frederik Wertheim

Chinese marxisten geloven in agrarische revolutie; Sovjetmarxisten niet. Zo zou men een van de meest wezenlijke aspecten van de tegenwoordige Chinees-Russische theoretische controverse kunnen samenvatten. In deze tegenstelling was al van 1949 af een belangrijke bron te vinden van een verschil in de algemene houding van de twee leidende communistische machten tegenover de ‘Derde Wereld’. ...


20 januari 2019

De Internationale, 1963, nov., jg. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
De Nederlandse arbeiders kiezen de strijd, H. Rubens
Aan Bella Achmadoelina, Jevgeni Jevtoesjenko
CONCP (Conferentie van Nationalistische Organisaties der Portugese Koloniën)
Het China-Sovjet conflict, Michel Pablo Verklaring van de Afrikaanse Commissie van de Vierde Internationale
Hugo Blanco richt zich tot het Peruaanse volk
China’s economische betrekkingen met de Sovjet-Unie, L.W.
Het zevende wereldcongres van de Vierde Internationale
Het compromis van de Stichting van de Arbeid
De onbekende Lenin, Maxim Gorki
Solidariteit met Cuba
De verdediging van de Algerijnse revolutie
“Socialistische” oppositie in Algerije, Lucas Wessels
De CAO-onderhandelingen, Wim Bakki


18 januari 2019

De lange mars der emancipatie

9e hoofdstuk: Voorkoming van revoluties

Willem Frederik Wertheim

Dit negende hoofdstuk houdt zich bezig met de vraag of het mogelijk is revoluties door bepaalde strategieën te voorkomen. Ik zal in het bijzonder aandacht besteden aan strategieën of maatregelen die in een betrekkelijk vroeg stadium worden ontwikkeld of genomen, en die ten doel hebben het gevaar van een revolutionaire omwenteling af te wenden voordat het punt is bereikt waar geen terugkeer meer mogelijk is. Waar het in dit hoofdstuk vooral op aankomt is, op basis van het beschikbaar historisch materiaal en van de bestaande literatuur, vast te stellen in hoeverre zulk een beleid succesvol kan worden geacht – en zo ja, of het meer verschaft dan enkel maar uitstel van executie. ...


15 januari 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1980, nr. 3, jg. 14

Over de aanhouding van KP’ers in 1941, Vietnam, productieve en niet-productieve arbeid, R. Barthes en taal ...