Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

18 april 2019

Inleiding in het historisch materialisme

Ernest Mandel, 1983

Om de theorie van het historisch materialisme te begrijpen, moeten we eerst begrijpen op wat voor soort van vragen de theorie wenst te antwoorden. Historisch materialisme is niet gelijkluidend met wijsgerig materialisme, alhoewel de twee met elkaar verbonden zijn.
Historisch materialisme antwoordt dus niet op de vraag: wat is de mens, was de stof er eerst, vroeger dan de gedachte, wat is de ontwikkelingsleer van de levende soorten? ...


17 april 2019

De marxistische theorie van de arbeidsverhoudingen en de hedendaagse evolutie van arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht (Veelzijdig Marxisme)

Guy Desolre, 1983

Men mag niet meer doen alsof “de crisis van het marxisme”, de ontreddering van talrijke intellectuelen die vroeger zo zelfzeker waren, de afvalligheid uit het marxistische kamp van de vroegere ultralinksen die zogeheten “nieuwe filosofen” geworden zijn, niet bestaan heeft. Dit geldt ook op het vlak van de marxistische rechtstheorie. ...


14 april 2019

De staat en de socialistische strategie: Inleiding (Veelzijdig Marxisme)

Alain Meynen, 1983

Binnen de marxistische politiek neemt de staat de plaats in van een centraal strategisch doel. In het bijzonder door Lenin (cfr. Staat en Revolutie) werd de staatsmacht als hoofddoel van het revolutionaire handelen aangegeven en werd de “vernietiging” (het “breken”, het “verbrijzelen”, het “in stukken slaan”) van het burgerlijk staatsapparaat als een noodzakelijke voorwaarde gezien voor iedere socialistische revolutie. ...


11 april 2019

De huidige economische crisis: Inleiding (Veelzijdig Marxisme)

Peter Scholliers, 1983

De kapitalistische productiewijze wordt gekenmerkt door op en neergaande lange golven die sedert de “industriële revolutie” de cadans van de industriële activiteit bepalen. ...


10 april 2019

Over de betekenis van een Marx-colloquium

Eric Corijn, 1983

De Nederlandstalige artikelen van het Marx-colloquium. Het is de neerslag van het internationaal colloquium dat op 24, 25, 26 november 1983 door de VUB werd georganiseerd rond de betekenis van het marxisme, dit naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de dood van Karl Marx. ...


8 april 2019

De derde wereldoorlog

Anton Constandse, 1980

In het jaar 1980 begon het “doemdenken” bijzondere vormen aan te nemen. Natuurlijk had het spookbeeld van een derde wereldoorlog als een dreigend zwaard van Damocles boven in het brein gezweefd van iedereen die zich enigszins bewust was van de internationale situatie. Drukkend was deze mogelijkheid wel, al poogde iedereen de nachtmerrie te verdrijven door het zoeken van ontspanning, lustgevoel en vergetelheid, of door de discipline van de arbeid. ...


4 april 2019

Toestanden, 1982, juni, jg. 2

Ten geleide, Eric Corijn
Nicaragua: de moed van het volk, Jeanine Koreman
El Salvador: de afrekening van de arend?, Jenny Pearce
Guatemala: putsch wederom putsch, Jan Servaes
De Nixtayolero wijst de weg. Interview met Alan Bolt, José Correa
Rol en betekenis van de christendemocratie in Centraal-Amerika. Interview met Adrien-Claude Zöller, Ronald Commers
De sociaaldemocratie en het socialistisch offensief in Latijns-Amerika, Klaus Mesckat
Repliek – Piaget-Marx. Twijfels over een vergelijking, Ronald Commers
Boekbesprekingen – Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk (Mark Le Bruyn)
Cuba, het onkruid in de achtertuin (Eric Corijn)


3 april 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976, nr. 3, jg. 10

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Kristenen voor het socialisme, Jan De Smedt
De PCI en de Italiaanse grondwet, Frans Denissen
De gemeenschappelijke verklaring van de PCI en de PCF
Een ander Italië, Rosine Lewin
Roeren in het koffiedik van 10 oktober, Jef Turf
Rondetafel gesprek over de pers
Een antwoord: Neen aan het federalisme met drie!
Boekbesprekingen


2 april 2019

De Internationale, 1971, nr. 3, juni, jg. 14

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie

Over de arbeidersstaten en de politieke revolutie

Opening, Igor Cornelissen
De RSP, Herman Pieterson
De politieke revolutie, Theo Wiering
Open brief aan de Tsjecho-Slowaakse regering
Verklaring, Revolte
De arbeidersstaten, G. Barendregt
Permanente revolutie in Azië


1 april 2019

Marx en het “wetenschappelijk socialisme”

Marcel van der Linden en Ronald Commers, 1982

Al meer dan vijftig jaar geleden deed Karl Korsch, de filosoof, het voorstel om het marxisme met zijn eigen methodes te onderzoeken. Nog steeds is daar weinig van terecht gekomen. In het onderstaande kleine essay wordt een bescheiden aanzet voor een marxistische Marx-biografie gegeven ...


27 maart 2019

De Internationale, 1970, nr. 4, jg. 13

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Resoluties van de 3e internationale conferentie van onze tendens

Verslag van de Derde Internationale Conferentie
Resolutie over De situatie in de hoogontwikkelde kapitalistische landen en de nieuwe dynamiek van de wereldrevolutie
De huidige toestand van de koloniale revolutie en zijn perspectieven
De bijzondere ontwikkeling van de Arbeidersstaten en de crisis van de Internationale Communistische Beweging


26 maart 2019

DE ARBEID IN HEGELS FILOSOFIE

Jaap KRUITHOF en Freddy MORTIER (editors), 1982

Colloquium ingericht door de dienst voor Moraalfilosofie van de Rijksuniversiteit Gent op 23 en 24 april 1982.


25 maart 2019

Wat is links?

Marxistisch Woordenboek

Toevoeging van het lemma: Wat is links?


24 maart 2019

De Internationale, 1970, nr. 2, jg. 13

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Aan de abonnees
Inflatie – devaluatie – revaluatie, Theo Wiering
Directe en indirecte belastingen
[Artikel door], Paul Lafargue
De CIA en Tom Mboya, Margrit de Sablonière
De zwarte nacht van Wilton Feyenoord, L. K.
Manifest voor een socialistische economie, Collectief van Socialistische Economen (Californië)
Statuten van de Vierde Internationale, aangenomen door het 2e wereldcongres in 1948


20 maart 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976, nr. 2, jg. 10

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Lenin en het zelfbestuur, Pierre Joye
Kunst als negatie, Bert Brouwers
Historisch materialisme, Monika Abicht
De dialectiek van het subjectivisme in de DDR, Ludo Abicht


19 maart 2019

De Internationale, 1964, november, jg. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Tsjombe en Verwoerd, R.
Guerilla en contra-guerilla, Ismael Frias
Algerijnse bureaucratie trekt ten strijde, W. Bosch
De kronkelwegen der destalinisatie. Chroesjtsjovs val, Gerard Barendregt


19 maart 2019

Geschiedenis en lessen van het neoliberalisme

Perry Anderson, 1996

In deze bijdrage zullen we eerst op zoek gaan naar de oorsprong van wat kan gedefinieerd worden als neoliberalisme: een stroming die zich van het strikte, klassieke liberalisme van de vorige eeuw onderscheidt. Daarna zullen we de balans opmaken van het neoliberale beleid. Tenslotte zullen we enkele lessen voor de linkerzijde trekken. ...