Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

13 december 2018

De lange mars der emancipatie

Willem Frederik Wertheim

In de tweede helft van de negentiende eeuw vond het algemeen heersend geloof in vooruitgang zijn uitdrukking in evolutietheorieën. Darwin was erin geslaagd om het op zichzelf vaststaand verschijnsel van biologische evolutie te herleiden tot toevallige variatie en natuurlijke selectie, waarmee het acceptabel werd voor de negentiende-eeuwse wetenschap. Dit verleende ook gezag aan de beoefenaars van sociale wetenschappen die de geschiedenis der mensheid in evolutionaire zin probeerden te duiden. Geloof in een geleidelijke evolutie van de menselijke samenleving werd de overheersende visie onder de leidende sociologen. ...


11 december 2018

Toestanden, 1981, april, nr. 2, jg. 1

Socialistisch Theoretisch Tijdschrift
Over de staat, homobeweging en ...


7 december 2018

De Internationale, 1963, juli, jg. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Over de vakbeweging, teenagers in Amerika, Israël, de zwarten in Amerika, Castro en Cuba, de Belgische Communistische Partij, bewapening in Zuid-Afrika ...


6 december 2018

Migratie en kapitalisme

François Vercammen

De gebeurtenissen in en om St. Truiden bevatten in een notendop enkele van de belangrijkste maatschappelijke problemen van het hedendaags kapitalisme op wereldvlak: ingevoerde werkkrachten met het oog op overuitbuiting, misprijzen van de sociale wetgeving, medeplichtigheid van de burgerlijke staat, toeloop van bijkomende immigranten onder druk van de ellende in de Derde Wereld en in Oost-Europa, ...


4 december 2018

De Internationale, 1963, nr. 1, mei, jg. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over de Nederlandse partijsituatie en de arbeiders, Antistakingswetten in België, politieke hoofdproblemen door M. Pablo, de studentenvakbond, “Spionnen voor de vrede”, de revolutie in “Portugees” Guinee ...


3 december 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1979, nr. 1, jg. 13

Themanummer over Tijl Uilenspiegel ... Alle artikelen als PDF.


2 december 2018

Verlicht despotisme in het Europa van de dolle koeien

François Vercammen

... enkele tientallen politici en experten die er over de werkloosheid palaverden en achter hun demagogie de ware inzet schuil hielden.


2 december 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1980, nr. 2, jg. 14

Over Nieuw Rechts, Sartre, Polekar ... Alle artikelen als PDF.


30 november 2018

De Internationale, 1963, nr. 13

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over de vakbond en bestaansrecht, de destalinisatie, marxisme of arrivisme ...


28 november 2018

De Internationale, 1963, nr. 12

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over: metaal-cao Nederland, Modinette, De Gaulle en Engeland ...


28 november 2018

De genetische epistemologie-psychologie van Jean Piaget

Rudolf Gutwirth, 2008

Piagets benadering van de kennisleer is historisch kritisch. Hij waardeert namelijk in dit kader het werk van Kant die, in tegenstelling tot het empirisme, het kennende subject herwaardeert en de aandacht vestigt op de aangeboren menselijke onthullingsvermogens. Ook Hegel verdient volgens Piaget een pluim, omdat hij de veranderlijkheid van de kennis in een dialectisch licht brengt. ...


27 november 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1992, nr. 1, maart, jg. 26

Over anarchisme, Bookchin, democratie, Lenin, socialisme ... Alle artikelen als PDF.


26 november 2018

De Internationale, 1963, nr. 11

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over Algerijnse kinderen, bouwerij, boycot televisie ...


26 november 2018

John Gray: scepticus, conservatief en liberaal

Koen Dille, 2011

Nu zo’n drie kwart van de Vlamingen rechts stemt, past het op zoek te gaan naar de maîtres à penser van dit volk en zijn leider. Van Bart De Wever was al bekend dat hij enorm gecharmeerd is door het gedachtegoed van Theodore Dalrymple. Deze Britse arts, die eigenlijk Anthony Daniels (1949) heet, ziet onze beschaving naar de verdoemenis gaan als gevolg van de teloorgang van onze meest traditionele deugden en waarden. ...


26 november 2018

De Internationale, 1963, nr. 10

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over: Nederland, Indonesië, Oorlog en Vrede ...


25 november 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1995, nr. 4, december, jg. 29

Over Marx en marxisme, basisinkomen ... Alle artikelen als PDF.


23 november 2018

De crisis van de economische wetenschappen

Rudolf Gutwirth, 2009

Paul de Grauwe, professor economie aan de K.U.Leuven en senator VLD blijft ons verrassen. Op 22.08.2009 schreef hij voor de rubriek De Gedachte van De Morgen een onverwachte bijdrage met de provocerende titel “De bankiers zijn dood. Leve de bankiers”, een stuk dat de financiële wereld op de korrel neemt. ...


22 november 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1995, nr. 2, juni, jg. 29

Over nationalisme, arbeidersbeweging, Milovan Djilas ... Alle artikelen als PDF.


20 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 8

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over: Nederland, Indonesië, Angola, Ben Bella, trotskisme ...


19 november 2018

Wallerstein: een modern groot verhaal

Koen Dille, 2012

Nogal snel wordt beweerd dat het gedaan is met de grote verhalen. Het postmodernisme heeft ze dood verklaard. We zouden niet meer in staat zijn de wereld te verklaren, laat staan om er een nieuwe te bedenken. Akkoord, erg talrijk zijn ze niet de sociale wetenschappers die in de eenentwintigste eeuw een globale kijk op de wereld te bieden hebben. ...


17 november 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1981, nr. 1, maart, jg. 15

Over psychoanalyse, de linkerzijde, reformisme ... Alle artikelen als PDF.


16 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 7

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a.: loonpolitiek in Nederland, de Europese arbeidersbeweging, Indonesië, Tripolis, Angola ...


15 november 2018

Associatieve democratie

Lode Van Outrive, 1999

Het geloof in de politici en in de politieke instellingen gaat duidelijk in dalende lijn, evenals de deelneming aan verkiezingen. Maar gelukkig blijft het vertrouwen in de democratische beginselen opvallend sterk. Dit alles zou een reden kunnen zijn opdat de verantwoordelijke politieke leiders er dan ook werk zouden van maken om de ‘machinerie’ beter te doen functioneren, maar dom genoeg doen ze dat niet. Het behoud van macht lijkt wel het voortdurend streefdoel te zijn ...


13 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 6

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Een tekst van Abdelkrim! ✘ ✘ ✘
Verder o.a. een interview met Ben Bella, over Irian, Indonesië ...


12 november 2018

Treur, o geliefde zwarte broeder

Patrice Lumumba

O Zwarte, sinds zovele eeuwen menselijk vee,
Al de winden van de hemel verstrooien je asse. ...


12 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 5

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over Algerije, gelijk loon voor man en vrouw, NVV-congres ...


11 november 2018

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1993, nr. 2, juli, jg. 27

O.a. over Vlaanderen en over solidariteit.


11 november 2018

De Internationale, 1962, nr. 3

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
O.a. over Nederland, Angola, West-Irian [Papoea], Franco, ...