Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 2001, lente, (nr. 76), jg. 45
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


De redactie van De Internationale heeft besloten vanaf onze jaargang 2001 de ontwikkelingen binnen de Europese Unie van dichtbij te volgen. We staan voor een paradox. De Europese Unie grijpt direct in op alle aspecten van ons leven. Maar ze is tegelijk ver weg, abstract en ongrijpbaar. Een kat vindt er haar jongen niet in terug. Dat hindert het verzet en alternatieven.

De Europese Unie staat voor een belangrijke ontwikkeling. Binnen minder dan een jaar wordt de euro ingevoerd. Europa wordt dan voor ieder veel tastbaarder. Tot 2004 volgen de uitbreiding naar Oost- en Centraal-Europa, en een herziening van de Europese verdragen (verklaring van Laken). Indien Blair na de Britse verkiezingen in de lente Groot-Brittannië in de euro kan loodsen, zal dit de samenhang binnen de Unie versterken, met in het centrum de Duits-Frans-Britse driehoek. De spanningen met de VSA zullen toenemen.

De redactie van De Internationale stelt dus aan de lezers een contract voor: wie zich vanaf 2001 abonneert (en de nummers goed bijhoudt) zal er een stevige steun vinden om de ontwikkelingen in de Europese Unie te begrijpen: de Unie, de lidstaten, de sociale beweging, het debat.

We vragen wel een tegenprestatie. Een blad als De Internationale leeft niet van de losse verkoop, maar van abonnementen. En financiële steun. De Internationale wordt alleen verder uitgegeven als het financieel gezond is. Het is dus u, beste lezer, die beslist of het de moeite is dit blad verder te laten verschijnen.

In dit nummer openen we met Catherine Samary over de uitbreiding van de Unie. Michel Husson maakt een balans van de 35 urenweek in Frankrijk. Verder bekijken we ontwikkelingen in het Europees Ruimteagentschap. Voor een blik op de Europese linkerzijde gaan we naar Schotland. In ons volgend nummer laten we François Vercammen aan het woord over de balans na Nice, en vragen we ons af wat de landbouwcrisis ons leert over Europa.

Naast deze bijdragen over de Europese Unie publiceren we in dit nummer een analyse van het gangsterkapitalisme in Rusland en China, en leren we onze lezers wie Corry Tendeloo was.
De illustraties in dit nummer zijn van Pablo Picasso [niet overgenomen – MIA].

Tenslotte willen we herinneren aan onze maillijst. Wie op die lijst staat krijgt nu en dan berichtjes of documenten waar we in De Internationale geen plaats voor hebben, en nieuws van de redactie. Je kan dan zelf ook berichten sturen naar deze lijst (maar liefst in verband met het werkterrein van De Internationale). Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar ...