Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 2000, herfst, (nr. 74), jg. 44
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


We openen dit nummer met een vertaling van hoofdstuk 5 uit het boek Understanding the nazi-genocide. Marxismn after Auschwitz van Enzo Traverso. In dit hoofdstuk vertelt hij het aangrijpend verhaal van de uitzichtloze opstand van de joden uit het getto van Warschau. Deze jonge mensen, die volledig geïsoleerd en zonder steun van de internationale arbeidersbeweging of het Poolse verzet gedurende drie weken lang het getto verdedigden tegen de Duitse SS-troepen, tonen ons hoe de opstand nog voor het een kwestie van strategie en krachtsverhoudingen is bovenal een kwestie is van ethiek.

In het volgende artikel gaan we dieper in op het boek Révolution et démocratie chez Marx et Engels van Jacques Texier aan de hand van een interview dat de auteur ons bezorgde waarin hij nauwgezet het opzet, de doelstellingen en het traject van zijn boek uiteenzet. De auteur neemt opnieuw het werk van Marx en Engels bij de hand en gaat op zoek naar de plaats die het democratische principe in hun denken in neemt. Hij stelt daarbij vast dat Marx en Engels in de eerste plaats denkers van de revolutie zijn en de democratie in functie van de revolutionaire strategie benaderen maar stelt ook vast dat ‘de verovering van de democratie’ die in de werken van 1847-1848 en in het late werk van Engels centraal staat in de loop van de geschiedenis uit de marxistische traditie verdwenen is.

We eindigen dit nummer met een bespreking van het nieuwste boek The Origin of Capitalism van Ellen Meiksins Wood door Rob Gerretsen. Ellen Meiskins Wood probeert de oorsprong van het kapitalisme beter te begrijpen om zo een beter inzicht te krijgen in de maatschappelijk verhoudingen van vandaag. Het boek geeft een overzicht van de vele discussies over de geschiedenis van het kapitalisme en ze toont daarbij aan hoe zowel marxisten als liberale ideologen het kapitalisme vaak als een natuurlijke realisatie van altijd aanwezige historische tendensen hebben beschouwd en hierbij veronderstellen wat juist verklaard moest worden. Zij komt juist tot de vaststelling dat het kapitalisme geen natuurlijk en onvermijdelijk gevolg is van de menselijke natuur en vanaf het begin een systeem is met sterke inwendige tegenstrijdigheden.

In de rubriek Uitgelezen neemt Ludo Abicht het boek Understanding the nazi-genocide. Marxism after Auschwitz van Enzo Traverso voor ons kritisch onder de loupe en Frank Slegers gaat weer in debat met de nieuwe koers van de sociaaldemocratie aan de hand van het boek Opzoek naar een redelijke utopie van Frank Vandenbroucke.

Voor de illustratie [niet overgenomen - MIA] putten we uit de kunstverzameling van Marvin en Janet Fishman die een kroniek vormen van het Duitsland van de Weimarrepubliek. De verzameling toont het falen van een generatie kunstenaars die de verschrikkingen die ze in haar kunst aan de kaak stelde, niet door deze kunst heeft kunnen afwenden. We publiceren werk van: Otto Dix, John Heartfield, George Grosz, Jacob Steinhardt, Albert Birkle, Hermann Niehaus, Max Radler, Felix Nussbaum en Franz Lenk.