Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 2000, zomer, (nr. 73), jg. 44
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Wij openen dit nummer met een interview met Jan Willem Stutje over zijn biografie van Paul de Groot, de man die bijna een halve eeuw de centrale leider was van de Nederlandse Communistische Partij. Met zijn boek wil Jan Willem Stutje het stalinisme beter doorgronden door te kijken naar de mensen die er gestalte aan hebben gegeven, hun ontwikkeling en de tegenstrijdigheden daarin.

Claude Jacquin stelt zich soortgelijke vragen, maar dan wel aan de andere kant van de aardbol. Wat is er misgegaan met de syndicale linkerzijde in Zuid-Afrika? Deze syndicale linkerzijde leek er in het begin van de jaren ’80 een socialistisch alternatief te gaan vormen voor de Communistische Partij. Op enkele jaren tijd maakte zij een volledige ommezwaai: zij vervoegde niet alleen de CP, maar samen met de CP het neoliberalisme. Met in het achterhoofd de “derde weg” en de “actieve welvaartsstaat” onderzoekt Frank Slegers de historische relatie tussen de sociaaldemocratie en de burgerlijke Staat. De nieuwe koers van de sociaaldemocratie, en de problemen waar zij niet op antwoordt, wordt meteen een rode draad voor komende nummers.

Onze rubriek “Wie was...” is gewijd aan Olympe de Gouges, de Franse feministe die stierf op de guillotine, maar ons haar “Verklaring van de rechten van de vrouw en de burgeres” heeft achtergelaten.

De illustraties [niet overgenomen – MIA] in dit nummer (behalve voor het artikel over Paul de Groot) komen uit Shropshire, in de Engelse Midlands. Eén van onze redacteuren bezocht er de oven waar voor het eerst ijzer gesmolten werd met cokes. In 1777 werd de oven vergroot om in 1780 – een decennium voor de Franse revolutie – de eerste volledig ijzeren brug uit de geschiedenis te bouwen. Dit is de officiële geboorteplaats van de industriële revolutie... en dus van de industriële arbeidersklasse (an sich).