Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1999, winter, (nr. 71), jg. 43
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


We openen met Wie was Louis Paul Boon?, een artikel van Remko Devroede. Hierin wordt de betekenis belicht van een belangrijke Vlaamse schrijver die op genadeloze manier onze maatschappij analyseerde, steeds de kant van de onderdrukten koos en onvermoeibaar bleef zoeken naar de redenen van het falen van het socialisme.

Het tweede artikel is een antwoord op Het Zwartboek van het Communisme. Daniël Bensaïd legt de wezenlijke verschillen bloot tussen communisme en stalinisme, toont aan welke oorzaken eraan de basis lagen van de desastreuze ontwikkelingen na de Oktoberrevolutie en ziet in het Zwartboek een poging om via het diaboliseren van het communistische ideaal de gebreken van het kapitalistische systeem te verdoezelen.

Vervolgens wijst Joseph K. Roberts in zijn artikel over het MAI (Multilateraal Akkoord over Investeringen) op de grote gevaren van een dergelijk verdrag. Het project – dat uiteindelijk niet doorging – wou de bewegingsvrijheid van het kapitaal onbeperkt maken en dit op wereldschaal, met als onderliggend doel het in standhouden van ondemocratische maatschappijen binnen een onrechtvaardig internationaal systeem.

We sluiten af met een artikel van François Vercammen over de resultaten van de Europese verkiezingen en de voorlopige conclusies die hier uit kunnen getrokken worden.