Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1999, winter, (nr. 67), jg. 42
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Dit nummer van De Internationale opent met een artikel van Peter Drucker over zelforganisatie, zelfemancipatie en identiteit. Vertrekkend van de strijd van de Indianen, de migranten en de holebi’s ziet de auteur zelforganisatie en zelfemancipatie als centrale elementen van een strategie voor menselijke bevrijding in de eenentwintigste eeuw.

Robert Went opteert voor collectieve arbeidstijdverkorting met behoud van loon als centraal instrument om meer mensen aan werk te helpen. Eerst wordt de impasse geschetst waarin de dominante aanpak van werkloosheid in Europa verkeert. Daarna bespreekt Robert Went de hoofdlijnen van een alternatieve aanpak en besluit met enkele opmerkingen over de in het Franse parlement aangenomen wet op de 35-uren week.

Geert Reuten neemt in zijn artikel het Nederlandse Poldermodel op de korrel en toont aan dat enerzijds de flatteuze werkloosheidscijfers sterk gerelativeerd moeten worden en dat anderzijds de economische politiek die eigen is aan het Poldermodel steunt op een potentiële belangentegenstelling tussen ondernemers en financiers die werd opgelost ten koste van werknemers.

We sluiten af met een “Wie was...” over Olwyn Hughes, een arbeider, strijder en marxist uit Zuid-Wales.
Veel leesplezier!

* * *

Lenin

De redactie van De Internationale klaagt soms dat ze weinig reacties krijgt. Dat was met het Lenin-nummer even anders. We kregen meer bepaald enkele boze reacties op de bijdragen van redactielid Robbert van der Vos. Daarover het volgende.
De redactie vindt dat de Lenin-bijdragen van Robbert hun plaats hebben in De Internationale. Tegelijk botsen deze bijdragen duidelijk met de traditie en de huidige opinie van onze stroming. Ze hadden als zodanig moeten gesitueerd worden, met een uitnodiging tot verder debat. Dat is niet gebeurd, en daarmee is de redactie in de fout gegaan.
Hoe dan ook is de discussie nu geopend. We plaatsen de eerste reactie(s) in nummer 69.

Vorig nummer

In ons vorig nummer – het vrouwennummer – plaatsten we foto’s van Rita Lacres. Door een misverstand tussen redactie en opmaak werd dat niet vermeld. Rita Lacres was jarenlang in België actief als fotografe bij de vrouwenbeweging. Zij werkte voor Schoppenvrouv, Symphorosa, Stem der Vrouw, enz. Fotografie was voor haar een uiting van creatief en ‘geëngageerd’ zijn, mondig zijn zonder woorden, een klein stukje geschiedenis. Zij koos zelf de foto’s uit.