De Internationale

Uitgelezen


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1994, najaar, (nr. 51), jg. 38
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Vrouwenwerk naar waarde betalen; over het recht op gelijke beloning


“In Nederland verdienen vrouwen nog steeds gemiddeld 25 procent minder per uur dan mannen, ondanks de al jarenlang bestaande wetgeving over gelijk loon.”

Aldus de achterflap van een interessant boek van Louise Boelens, dat onlangs werd uitgegeven door het Instituut Vrouw en Arbeid. Dit instituut is in oktober vorig jaar voortgekomen uit een fusie tussen de Stichting Landelijke Ombudsvrouw en het Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk.

Het boek van Louise Boelens gaat in op de oorzaken van het structurele verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, maar geeft ook praktische adviezen om zowel individueel als collectief deze misstand te bestrijden.

Ondanks de al meer dan vijftien jaar bestaande Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen, wordt het verschil in beloning niet kleiner, maar zelfs groter. Deze seksediscriminatie vindt z’n weerslag in vele functiewaarderingssystemen. Er is de laatste tijd meer onderzoek gedaan naar de discriminatie van vrouwenarbeid in beloningssystemen.

Bovendien is er meer bemoeienis van de Europese Unie met veel aspecten van het gelijkloonbeginsel. De belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie van de EU en van de Nederlandse rechters zijn in het boek verwerkt. Enkele vakbonden en beroepsverenigingen in de zorgsector – waar veel vrouwen werken – houden zich nadrukkelijker met deze discriminatie bezig. Al met al een informatief en nuttig handboek. (RG)

Vrouwenwerk naar waarde betalen. Over het recht op gelijke beloning. Louise Boelens. Uitgeverij Jan Mets. ISBN 90 5330 097 x. Prijs: f 15.

Journal of Trotsky Studies No. 1, 1993


Vorig jaar verscheen het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift Journal of Trotsky Studies, dat wordt uitgegeven door het Institute of Russian & East European Studies van de Universiteit van Glasgow.

Het redactioneel opent met de constatering dat het opwindende tijden zijn voor het onderzoek naar Trotski, omdat er steeds meer archieven in de vroegere Sovjet-Unie open gaan voor wetenschappelijk onderzoek.

Het eerste nummer bevat artikelen, vertalingen, onderzoeksverslagen en boekbesprekingen. (RG)

Russlands Dritte Welt


Een van de verschrikkelijke erfenissen van het stalinisme en een van de gevolgen van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is het opleven van reactionaire vormen van nationalisme, die soms leiden tot barbaarse oorlogen tussen verschillende nationaliteiten. Het boek van Karl Grobe-Hagel vormt een goed naslagwerk om iets meer te begrijpen van de buitengewone complexiteit van de vele nationaliteiten en hun onderlinge relaties en conflicten in de voormalige Sovjet-Unie. Het is een ware encyclopedie van de vele republieken, volkeren, steden en personen en van hun geschiedenis binnen de Sovjet-Unie. Het enige nadeel van zoveel encyclopedische gegevens is dat ze aan veroudering onderhevig zijn. (RG)

Russlands Dritte Welt; Nationalitätenkonflikte und das Ende der Sowjetunion. Karl Grobe-Hagel. 295 pp. Het boek is verschenen bij ISP Verlag en kost in Nederland f 38.