Redactie

Aan de abonnees


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, januari 1976, nr. 2/3, jg. 3
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA


Onze pers verbeteren en beter verspreiden


De RAL en de IKB zijn aan de verbetering van hun pers aan het sleutelen:
- de redactie van ROOD, weekblad van de RAL, bereidt de uitbreiding van haar blad voor. ROOD komt nu op 8 blz. per week uit en tegen midden maart zullen we overstappen naar 12 blz. per week;
- de ploeg van PROLETARISCHH LINKS, maandblad van de IKB, is op dezelfde manier in de weer. Vanaf 1 mei wordt dit blad tweewekelijks.
- tezamen geven IKB en RAL DE INTERNATIONALE uit. We geven het geheel toe: in 1975 was de uitgave niet heel erg doeltreffend. Het blad verscheen onregelmatig en de inhoud van de verschenen nummers was niet altijd evenwichtig.


We hebben ons over de problemen van DE INTERNATIONALE gebogen en zijn voornemens het van nu af beter te doen. Het bewijs vind je al in dit nummer: het is een dubbel nummer. Hiermee hopen we een nieuwe periode in te gaan. Alhoewel het een dubbel nummer is, zullen er in 1976 toch nog 4 nummers verschijnen. We hebben beslist van nu af 5 nummers per jaar te brengen. Rekening houdend met de vakantieperiode wordt DE INTERNATIONALE dus eigenlijk tweemaandelijks. We denken dat die nieuwe start ook in de inhoud van dit nummer tot uiting komt. Naast onze wekelijkse en tweewekelijkse bladen, die onmiddellijk inhaken op de politieke actualiteit, willen we DE INTERNATIONALE een inhoud geven die de noodzakelijke aanvulling is op ROOD en PROLETARISCH LINKS: artikels die een fundamentelere uitleg verstrekken over thema’s die op een meer agitatorische wijze behandeld worden in de andere bladen, naast theoretische stukken.


Wij van onze kant, gaan dus in de komende periode een belangrijke inspanning doen om die verschillende bladen, wat inhoud en regelmaat betreft, te verbeteren. Die verbetering kan slechts geheel lukken als er ook van uw kant een inspanning gedaan wordt. Heel concreet wil dat zeggen:
- je kunt die verschillende bladen echt helpen door je erop te abonneren. De abonnementsvoorwaarden vind je in de verschillende advertenties en voor DE INTERNATIONALE onderaan deze bladzijde. Wat DE INTERNATIONALE betreft willen we er nog wel het volgende aan toevoegen. Zoals bekend zijn alle prijzen, met name papier, bijna verdubbeld, zodat, willen we uitkomen, de abonnementsprijs iets omhoog moet. We houden het abonnementsgeld toch zo laag mogelijk, zodat iedereen zich op het blad zou kunnen abonneren. Van diegenen die wat meer kunnen betalen, nemen we aan dat ze dat dan ook zullen doen.
- je kunt die verschillende bladen ook helpen door ze mee te verspreiden: help bij de verkoop, help bij de werving van abonnees, vraag het in de boekhandel te koop te bieden, laat je fantasie werken!