Vierde Internationale

Verklaring van het Internationaal Secretariaat van de Vierde Internationale


Bron: De Internationale, 1960, nr. 1, driemaandelijks [Met dank aan Rob Gerretsen]
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Bevrijdt de kameraden S. Santen en M. Raptis

Het Internationale Secretariaat van de IVe Internationale zendt zijn hartelijke groeten aan en betuigt zijn totale revolutionaire solidariteit met de kameraden Sal Santen en Michel Raptis, die in Nederland in de gevangenis zitten ten gevolge van hun moedige werk voor de verdediging en de ondersteuning van de Algerijnse revolutie en die door de Europese politie beschuldigd worden van vervalsing van papieren en geld voor de Algerijnse revolutionairen.

Het Internationaal Secretariaat verwerpt alle lasterlijke beschuldigingen, die door de burgerlijke pers en de autoriteiten tegen de twee kameraden zijn ingebracht en protesteert tegen de maatregelen die de kapitalistische autoriteiten tegen hen hebben genomen. De kameraden Santen en Raptis zijn gearresteerd als strijders voor de wereldrevolutie en voor hun strijd ter ondersteuning van de Algerijnse revolutie en zodoende hebben zij recht op de volledige steun en de solidariteit van de arbeiders, de anti-imperialistische organisaties en van alle revolutionaire strijders.

Het Internationale Secretariaat brengt ter kennis van de arbeiders en anti-imperialisten dat de RODE HAND via krantenartikelen bedekte bedreigingen heeft geuit tegen het leven van de gezinnen der gevangen gezette kameraden. Deze misdadigersbende, die georganiseerd en betaald wordt door het Franse imperialisme, meende door deze bedreigingen de kameraden Santen en Raptis voor hun strijd ten bate van de Algerijnse revolutie te kunnen straffen.

Het Internationale Secretariaat bevestigt hierbij dat het absoluut vertrouwen heeft in de twee kameraden, die vanuit hun huidige strijdpositie de traditie van de revolutionaire eer der trotskisten en van de IVe Internationale hoog houden.

Het Internationale Secretariaat doet een beroep op alle revolutionaire organisaties en partijen op alle revolutionaire en anti-imperialistische strijders op alle krachten en op allen, die op de een of andere manier strijden voor de overwinning van de koloniale revolutie en van de socialistische revolutie in de wereld, om de burgerlijke dwangmaatregelen tegen de kameraden Santen en Raptis aan de kaak te stellen, om hun morele steun en materiële solidariteit uit te spreken en om de strijd van de IVe Internationale voor de bevrijding van de twee kameraden en tegen de dwangmaatregelen tegen revolutionaire en anti-imperialistische strijders te ondersteunen.

BEVRIJDT DE KAMERADEN SANTEN EN RAPTIS! WEG MET DE DWANGMAATREGELEN TEGEN DE IVe INTERNATIONALE EN ALLE REVOLUTIONAIRE ANTI-IMPERIALISTISCHE ARBEIDERSORGANISATIES. LEVE DE ALGERIJNSE REVOLUTIE – LEVE DE KOLONIALE EN DE DERDE WERELDREVOLUTIE !!!!!


Communiqué van de IVe Internationale

Nadat het kennis genomen heeft van het feit, dat enkele kranten geprobeerd hebben een verband te leggen tussen de gearresteerde kameraden Santen en Raptis enerzijds en een zekere J. Zwart anderzijds die in de betreffende berichten wordt genoemd, verklaart het Internationaal Secretariaat van de IVe Internationale, dat het nooit iets te maken heeft gehad met deze J. Zwart, wijst het die nieuwe poging tot provocatie, gericht tegen onze beweging en tegen de Algerijnse revolutie af en waarschuwt tegen mogelijke nieuwe provocaties van dezelfde soort.
11 augustus 1960


Verklaring van Jean-Paul Sartre
Betreffende de arrestatie van Santen en Raptis

Opnieuw heeft het kolonialisme personen getroffen die strijden voor de bevrijding van het Algerijnse volk.

Deze maal heeft de Rode Hand, de fascistische organisatie in dienst van de ultra’s en verbonden met de politieke politie in een groot deel van de westerse wereld een machiavellistische provocatie op touw gezet om Santen en Raptis te laten arresteren, omdat zij in Holland een grote solidariteitsactie voerden voor een vrij Algerije.

Alle vrije mannen in de wereld moeten hun stem verheffen tegen deze aanslagen die de vrijheid van ons allen in gevaar brengen. Deze mannen betalen vandaag met hun vrijheid voor de trouw aan hun revolutionaire beginselen, het recht en de plicht van ieder om onafgebroken het kolonialisme te bestrijden.

Afgezien van de mogelijke verschillen met de trotskistische Vierde Internationale, hebben zij recht om te rekenen op de actieve hulp van alle linkse strijders.

Niets minder staat op het spel dan de bescherming van de menselijke waardigheid en het recht om voor een ideaal te vechten.

Om deze reden: roepen wij alle intellectuelen, arbeidersleiders en studenten op een golf van protesten te richten tot de Nederlandse regering opdat deze infame provocatie eindigt.

Simone de Beauvoir, Frankrijk
Jorge Amado, Brazilië
John Baird M.P. Engeland