Venäjän vallankumous 1917

Aikalaiskeskustelua (valikoima)


Tähän arkistoon on koottu työväenliikkeen piirissä esitettyjä aikalaispuheenvuoroja Venäjän vuoden 1917 vallankumouksesta.


Karl Kautsky: Köyhälistön diktaturi (1918)
Vladimir Lenin: Proletaarinen vallankumous ja luopio Kautsky (1918)
Rosa Luxemburg: Venäjän vallankumous (1918)
Karl Kautsky: Terrorismi ja kommunismi (1919)
Nikolai Buharin: Proletariaatin diktatuurin teoria (1919)
Otto Bauer: Tie sosialismiin (1919)
Lev Trotski: Terrorismi ja kommunismi (1920)
Otto Bauer: Bolshevismi vaiko sosialidemokratia (1920)
Karl Kautsky: Köyhälistön vallankumous ja sen ohjelma (1922)
Nikolai Buharin: Sosialidemokraatit ja Neuvostoliitto (1925)