Naisliike / feminismi

 


Tähän arkistoon on koottu naisliikkeen ja feministisen liikkeen aineistoja.


August Bebel: Nainen ja sosialismi (1879)
Friedrich Engels: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä (1884)
August Bebel: Naisen asema porvarillisessa ja sosialistisessa yhteiskunnassa (1887)
Clara Zetkin: Nainen ja hänen taloudellinen asemansa (1894)
Linda Anttila: Silmäys naisliikkeeseen (Sosialistinen aikakauslehti 5/1906)
Ilma: Työläisnaiset luokkataistelussa (Sosialistinen aikakauslehti 9/1906)
Aleksandra Kollontai: Suuri esitaistelija. August Bebelin, naisen oikeuksien ja vapauksien puoltajan muisto (1913)
Aleksandra Kollontai: Uusi moraali (1918)
Aleksandra Kollontai: Perhe ja kommunistinen valtio (1918)
Vladimir Lenin: Kansainvälinen työläisnaisten päivä (1921)
Aleksandra Kollontai: Naisen asema taloudellisessa yhteiskuntakehityksessä (1921)
Clara Zetkinin, Lucie Colliardin ja Aleksandra Kollontain puheet Kominternin 3. kongressissa (1921)