19 lutego 2015

Nowe dzieło Lenina, zapraszam! Zapraszam.

6 września 2005, 19:00

Dodajemy kolejne rozdziały Historji Trockiego: od Bolszewicy i Lenin do Ofensywa.

27 sierpnia 2005, 17:00

Kontynuujemy pracę nad Historją Rewolucji Rosyjskiej. Codziennie dodawane są kolejne części książki. Jeszcze raz specjalne podziękowania za wytrwałą i żmudną pracę nad korektą dla Kingi Wyszyńskiej.

24 sierpnia 2005, 01:20

Z wielką przyjemnością prezentujemy kilka pierwszy rozdziałów Historji Rewolucji Rosyjskiej Lwa Trockiego. Praca ta to wspólny projekt Kingi Wyszyńskiej i mój. Po raz pierwszy od czasów przedwojennych polskie wydanie dzieła Trockiego będzie dostępne dla czytelnika polskiego. Gorąco zachęcamy do lektury! Następne części - już w drodze!

20 stycznia 2005, 00:40

Dodajemy rękopisy ekonomiczno-filozoficzne Marksa z 1844 w całości, za które to podziękowania naelżą się Włodzimierzowi.

7 stycznia 2005, 00:50

Dodaję przetworzoną przeze mnie pracę Karola Marksa Praca najemna i kapitał

5 stycznia 2005, 00:00

Publikuję całość pracy Karola Marksa Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, do której przypomnę wstęp, przypomnę iż od paru lat już posiadamy

26 grudnia 2004, 14:00

Ukończyłem pracę nad znajdującą się w moim posiadaniu wersją dzieła Myślenie i mowa Wygockiego.

25 grudnia 2004, 20:00

Otwieramy archwium prac Lwa Siemionowicza Wygockiego - pioniera psycholingwistyki, marksisty posługującego się w swych badaniach metodą materializmu dialektycznego. Dodajemy serię artykułów i referatów z 1934 roku oraz parę części z jego bodajże najbardziej cenionej pracy Myślenie i mowa. Wkrótce dodane zostaną pozostałe części tej książki.

24 grudnia 2004, 19:00

Polska Sekcja MIA znowu wraca z kolejnymi aktualizacjami! Tym razem liczymy na to, że aktualizacje będą odbywały się znacznie częściej i systematyczniej. Dziś dodajemy jedną pozycję osobiście przeze mnie opracowaną, bardzo ważną pracę Marksa Płaca, cena i zysk. Wkrótce nowe teksty i nowi autorzy!

15 lipca 2004, godzina 12.00

Dodaję artykułami Lenina, Kartki z dziennika - bardzo interesujący tekst o szkolnictwie na początku lat 20tych w ZSRR. Tym samym ukończona zostaje praca nad ostatnimi tekstami Lenina od grudnia 1922 do marca 1923.

13 lipca 2004, godzina 14.00

Kontynuuję pracę nad ostatnimi artykułami Lenina i dzisiaj dodaję następujące teksty: O spółdzielczości, O naszej rewolucji oraz Jak powinniśmy zreorganizować Inspekcję Robotniczo-Chłopską. Ponadto podjąłem też bardzo poważne starania celem korekty wielu prac z archiwum Lenina. Skrupulatnej korekcie poddane zostały takie prace jak Dziecięca choroba "lewicowości" w komunizmie, O prawie narodów do samostanowienia oraz Państwo a rewolucja. Jeżeli ktokolwiek chciałby mi w tym żmudnym zadaniu pomóc, to proszę o kontakt na znany wszystkim mail.

27 czerwca 2004, godzina 14.00

Dzisiaj dodaję przygotowane przeze mnie dwie, bardzo istotne prace Lenina - słynny List do zjazdu oraz Lepiej mniej, ale lepiej - ostatni artykuł publicystyczny Lenina. Ponadto od Aleksandra otrzymaliśmy także jego własnej roboty Zdradzoną Rewolucję Trockiego w formacie PDF. Wkrótce kolejne aktualizacje!

18 maja 2003, godzina 12.00

Drodzy Czytelnicy!

Jest mi, jako Administratorowi tego serwisu, niezwykle przykro, iż w ciągu tak okropnie długiego czasu nic nie pojawiało się na tej stronie. Było to spowodowane niezależnymi ode mnie przyczynami natury obiektywnej, które w sposób niezwykle skuteczny uniemożliwiły mi - i częściowo nadal uniemożliwiają - sprawną i szybką administrację Polską Sekcją MIA W najbliższym jednakk czasie ta niekorzystna przede wszystkim dla mnie sytuacja powinna się jednak zmienić i stopniowo będę mógł wracać do obowiązków Administratora.

Niemniej jednak spieszę donieść, iż przez ponad rok, jaki upłynął od daty ostatniej aktualizacji, na serwisie działy się różne, bardzo ciekawe i godne uwagi rzeczy. Niestety nie będę ich Wam mógł wymienić tutaj w całości. Pragnąłbym jednak zwrócić uwagę na otworzony dzięki pracy Towarzysza Włodzimierza dział listy Marksa i Engelsa oraz  Krytyka Programu Gotajskiego, a także "Platformę Zjednoczonej Opozycji", którą podesłał mi Towarzysz Cezary. Są to tylko niektóre osiągnięcia, jakimi może się poszczycić nasz serwis w ciągu ostatniego roku. Szczególne podziękowania jednak wędrują do Towarzysza Włodzimierza, który dzielnie wspiera mnie w trudnej sytuacji i nie pozwala mi łatwo się poddać. Włodku, bez Ciebie byłoby ciężko...

A dzisiaj? Dzisiaj, także dzięki Włodzimierzowi, prezentujemy co następuje:

Otwieramy nowe archiwum, tym razem prac Jerzego Plechanowa, w którym figuruje bardzo ważna jego praca O roli jednostki w historii. Do prac Lenina dodajemy cztery teksty: Kapitalizm w rolnictwie, Nauki kryzysu, Jedna z "modnych" gałęzi przemysłu oraz Kapitalizm a podatki. Z prac Marksa i Engelsa, dodajemy dziś sporą część Dialektyki przyrody. Poza tym wprowadzone zostały zmiany w dziale listy Marksa i Engelsa.

7 kwietnia 2003, godzina 22.30

Dodaję pracę W obronie Polski autorstwa Marksa i Engelsa, uzupełniając tym samym biblioteczkę dzieł Marksa i Engelsa na temat tego kraju.

22 marca 2003, godzina 22.00

Dodajemy prace W sprawie dialektyki od Towarzysza Włodzimierza.

23 grudnia 2002, godzina 15.00

Dzisiaj spora aktualizacja!

Dzięki pracy Towarzysza Krzysztofa rozpoczynamy publikowanie Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych Marksa z 1844 roku ich fragmentem pod tytułem Praca wyobcowana.

Dzięki Towarzyszowi Włodzimierzowi dodajemy trzy, bardzo istotne prace Lenina: Socjalizm a wojna (Stosunek SDPRR do wojny, O haśle Stanów Zjednoczonych Europy i W sprawie oceny hasła "Pokój".

Od Towarzyszów Cezarego i Jarka dostaliśmy trzy kolejne prace Trockiego: Inteligencka demokracja, Walka z Polską a ogólna sytucja Republiki Rad, Stan wojenny w Polsce zniesiony!.

I na zakończenie jedna mała, acz bardzo ważna, praca wykonana przeze mnie: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej - przedmowa.

14 grudnia 2002, godzina 12.00

Kilka dni temu minął rok od powstania Polskiej Sekcji MIA. Udało nam się w tym czasie zgromadzić i udostępnić on-line około 100 pozycji klasyków Marksizmu. Nad tym projektem pracuje mniej więcej 5 osób, a wielu ludzi współpracuje z nami dorywczo. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy Polskiej Sekcji MIA. Wykonaliśmy wszyscy kawał dobrej roboty i możemy sobie pogratulować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku aktualizacji będzie jeszcze więcej! Już teraz szykujemy projekty nowych działów i pozycji w naszym archiwum. Szczegóły już wkrótce! Zapraszamy także do współpracy wszystkich, którzy chcą propagować idee lewicowe w Internecie.

Wkrótce wyjdzie także MIA CD 2003 (cała zawartość MIA na 3 płytach kompaktowych), na którym Polska Sekcja zajmie należne jej miejsce. Osoby zainteresowane nabyciem takiego zestawu płyt mogą pisać pod ten adres.

Tymczasem dzisiaj także mamy kolejną porcję nowości - 3 prace Trockiego, nadesłane przez Towarzysza Jarka: Bilans wydarzeń fińskich, O partii "robotniczej", O inteligencji.

2 grudnia 2002, godzina 22.20

Dzisiaj maleńka aktualizacja, której dokonujemy za sprawą Towarzysza Cezarego, który dostarczył nam tekst Lenina pod tytułem O dumie narodowej Wielkorusów.

24 listopada 2002, godzina 0:10

Kolejna aktualizacja, możliwa wyłącznie dzięki pracy Towarzyszy Jarka i Cezarego. Dodajemy Pięć lat Rewolucji Rosyjskiej a perspektywy Rewolucji Światowej, Pierwsza rocznica Rewolucji Październikowej, Dwa lata Władzy Radzieckiej, W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej, Przemówienie na wiecu-koncercie pracowników ogólnorosyjskiej komisji nadzwyczajnej i Do obywateli Rosji! Lenina; Oddziały Stanów Zjednoczonych – won z Korei! Cannona; Niech żyje zwycięstwo!, Referat z okazji drugiej rocznicy Rewolucji Październikowej, Przemówienie wygłoszone na Akademii Wojskowej Trockiego.

23 listopada 2002, godzina 18:10

Dzisiaj dodajemy pracę filozoficzną Lenina pod tytułem Trzy źródła i trzy części składowe Marksizmu, którą opracowałem ja. Od Towarzyszy Cezarego i Jarosława dodajemy dzisiaj kolejne prace Trockiego: Inteligencja a Socjalizm, Przedmowa do polskiego wydania "Dziecięcej choroby lewicowości w komunizmie", Jednolity Front z Grzezińskim, Drobnomieszczańscy moraliści a partia proletariacka oraz Referat o obaleniu Rządu Tymczasowego. Wkrótce kolejna, duża aktualizacja!

16 listopada 2002, godzina 18:30

Dzisiaj kolejna porcja prac Lwa Trockiego, opracowana przez Towarzyszy Cezarego i Jarosława: Pozdrowienia dla polskiej Lewicowej Opozycji, Gdański proces Trockistów, W rocznicę śmierci Reissa.

8 listopada 2002, godzina 23:00

Dzisiaj wielka aktualizacja z okazji 85 rocznicy Rewolucji Październikowej. Właściwie, to dzisiaj będzie dopiero jej pierwsza część. Po kolei, według autorów:

 1. Karol Marks - Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa - praca ta została dostarczona przez Towarzysza Krzysztofa, nowego wolontariusza Polskiej Sekcji MIA. Witamy!

 2. Fryderyk Engels - Anty Dühring - specjalne podziękowania dla Towarzysza Włodzimierza

 3. Włodzimierz Iljicz Lenin - Referat o zadaniach Władzy Rad, Do robotników, żołnierzy i chłopów!, Rezolucja w sprawie polityki międzynarodowej, O znaczeniu złota obecnie i po całkowitym zwycięstwie socjalizmu, W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej. Za wszystkie podziękowania należą się Towarzyszom Cezaremu i Jarkowi.

 4. Lew Dawidowicz Trocki - Czas przejść do międzynarodowego natarcia przeciwko stalinizmowi!, Pacyfizm w służbie imperializmu, Przemówienie na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad, Przemówienie z okazji pierwszej rocznicy Rewolucji Październikowej, Trzy lata walki i nauki, W dwunastą rocznicę Października. Znowu gorące podziękowania dla Towarzyszy Cezarego i Jarka oraz (za pierwszą z wymienionych prac) dla Towarzysza Tadeusza.

To największa aktualizacja w historii Polskiej Sekcji MIA! Z resztą sami się przekonajcie - wystarczy obejrzeć dokładnie tę stronę. Ale to nie wszystko! Wkrótce kolejna porcja dostarczonych mi już prac. Mamy coraz więcej nowych wolontariuszy i jest coraz więcej prac do opublikowania!

16 października 2002, godzina 22:20

Dzisiaj dzięki pracy Towarzysza Tadeusza dodajemy do archiwum prac Trockiego tekst pod tytułem Centryzm a IV Międzynarodówka.

17 września 2002, godzina 23:30

Dzisiaj dodajemy trzy prace o religii od Towarzysza Włodzimierza, kolejno: Socjalizm a religia, O stosunku partii robotniczej do religii, Klasy i partie w świetle ich stosunku do religii i kościoła. Polecamy wszystkim tym, którzy chcą się dowiedzieć jaki jest stosunek Marksizmu do religii.

6 września 2002, godzina 18.10

Przez wakacje nagromadziło się trochę prac do publikacji - przede wszystkim Lwa Trockiego.

Pierwsza praca została nadesłana przez Tadeusza Komintern i GPU. Z kolei od Towarzyszy Cezarego i Jarosława mamy dzisiaj Stalinizm a Bolszewizm (specjalne podziękowania dla Towarzysza Cezarego) oraz Nierobotnicze i nieburżuazyjne państwo? Wkrótce kolejne prace Trockiego.

19 lipca 2002, godzina 22:00

Po krótkiej przerwie znowu mamy coś specjalnego, tym razem - wprost od Towarzysza Włodzimierza i w całości przez niego przygotowana - dotarła do nas słynna praca Fryderyka Engelsa pod tytułem Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa.

1 lipca 2002, godzina 23:30

Dzisiaj końca dobiegła praca nad "Moim Życiem" Trockiego, którą wykonał w przeważającej części Towarzysz Cezary, któremu pomagałem także i ja, adaptując książkę tę do formatu MIA. Póki co jest to największa (a także - moim zdaniem - jedna z najciekawszych) publikacja, jaką żeśmy zamieścili na Polskiej Sekcji MIA. Zapraszamy do lektury!

24 czerwca 2002, godzina 18:50

Dzisiaj absolutna rewelacja! Wprost od Towarzysza Tadeusza, przez niego własnoręcznie przetłumaczona i przygotowana, jedna ze słynniejszych prac Trockiego - Niemiecka rewolucja a biurokracja stalinowska. Tadeuszowi naprawdę należą się oklaski na stojąco - i to długie. Brawo! Świetna robota!

Ponadto mamy kolejną - tym razem naprawdę bardzo dużą! - porcję rozdziałów Mojego Życia, jak zwykle od Towarzysza Cezarego.

Jak zwykle adaptacją obu materiałów zająłem się ja.

9 czerwca 2002, godzina 23:00

Dzisiaj dodajemy otrzymane od Towarzysza Cezarego kolejne rozdziały Mojego Życia Lwa Bronsteina. Obecnie posiadamy już aż 13 części. Wkrótce będą następne!

7 czerwca 2002, godzina 23:30

Dzisiaj dodajemy mały, acz bardzo ciekawy artykuł Lwa Trockiego z 1938 roku pod tytułem Frazesy i rzeczywistość. A wszystko to dzięki Towarzyszowi Tadeuszowi. W przygotowaniu natomiast kolejne rozdziały "Mojego Życia" Towarzysza Cezarego.

26 maja 2002, godzina 20:00

Dzisiaj kolejna porcja prac od Towarzysza Tadeusza - wszystkie przez niego samego tłumaczone! Tym razem mamy dla Was dwie prace Trockiego: O pesymizmie, optymizmie, XX stuleciu i wielu innych sprawach z 1901 roku oraz Pod prąd z kwietnia 1939 roku.

23 maja 2002, godzina 18:50

I znowu praca wre na Polskiej Sekcji MIA! Dzisiaj od Towarzysza Tadeusza dostałem jedną, ale za to bardzo ważną pracę Trockiego - Drobnomieszczańska opozycja w Robotniczej Partii Socjalistycznej Stanów Zjednoczonych (SWP). Jest to część jednej z jego najsłynniejszych prac zatytułowanej "W obronie Marksizmu", którą mamy nadzieję także kiedyś uzyskać.

22 maja 2002, godzina 22:05

Dzisiaj wprost od Towarzysza Tadeusza otrzymałem kolejną pracę Trockiego - Rewolucja hiszpańska. Jest to pierwszy, wręcz pisany na gorąco artykuł Trockiego w tym temacie. Na pewno warto przeczytać!

18 maja 2002, godzina 13:00

Dzisiaj dodajemy kolejną część "Kapitału" - Dział pierwszy Towar i pieniądz. Wszystko to za sprawą  wytężonej pracy Towarzysza Włodzimierza, który do perfekcji opanował digitalizację dzieł klasyków.

16 maja 2002, godzina 22:05

Dzisiaj rozpoczynamy dodawanie jednej z najwybitniejszych prac Trockiego - "Moje życie". Na dobry początek mamy przedmowę. A wszystko to dzięki pracy Towarzysza Cezarego - nowego członka naszej ekipy!

28 kwietnia 2002, godzina 23:55

Powracamy, tym razem z dość wieloma dziełami. Nasza załoga powiększyła się o Towarzysza Tadeusza, kontaktujemy się także z kolejną osobą, zainteresowaną kooperacją z nami. Ale przejdźmy do tego, co dzisiaj nowego w Polskiej Sekcji MIA

 1. Towarzysz Tadeusz podesłał kilka prac Trockiego. Póki co udało mi się zaadaptować do formatu MIA jedna: Niepodległość Ukrainy i sekciarska gmatwanina (zbiór artykułów z 1939 roku). To bardzo dobry początek. Liczymy na dalszą, owocną współpracę!

 2. Towarzysz Piotr podesłał pracę Lenina "O czystce partii".

 3. Dzięki Towarzyszowi Włodzimierzowi dodajemy wstęp do pierwszego tomu Kapitału.

Ale to dopiero początek! Już teraz jestem w posiadaniu kolejnych prac Trockiego od Towarzysza Tadeusza, które już wkrótce znajdą się na tej stronie.

7 kwietnia 2002, godzina 22:50

Dzisiaj - znowu za sprawą Towarzysza Włodzimierza - dodajemy dwie prace Lenina z 1905 roku, a mianowicie: Marks o amerykańskim "czarnym podziale" oraz Sofizmaty polityczne.

30 marca 2002, godzina 13:00

Współpraca z Towarzyszem Włodzimierzem układa się nam wprost doskonale! To za jego przyczyną Polska Sekcja MIA poszerza swą listę dzieł Lenina o kolejną publikacje - Karol Marks (krótki szkic biograficzny wraz z wykładem Marksizmu). To bardzo dobra, syntetycznie ujęta praca. Polecamy każdemu, w szczególności tym, którzy z Karolem Marksem i jego nauką maja dopiero piewszy kontakt.

24 marca 2002, godzina 22:00

Po długiej przerwie - wznawiamy naszą działalność! Niedawno otrzymałem list od jednego z naszych czytelników, Towarzysza Włodzimierza, który był tak uprzejmy, iż sporządził dla nas elektroniczną wersję jednego z najwybitniejszych pism Marksa pod tytułem "Tezy o Feuerbachu". Ponadto zrobił kawał dobrej roboty, przepatrując parę tekstów w poszukiwaniu literówek. Za całą tę jakże pożądaną pracę pragnąłbym mu tutaj bardzo serdecznie podziękować!

24 lutego 2002, godzina 17:30

Dzisiaj mamy jedną, ale za to bardzo poważną aktualizację. Dzięki kolektywnej pracy Towarzysza Piotra wraz ze mną mamy Wam do zaproponowania dzisiaj słynną pracę Włodzimierza Iljicza Lenina - "Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu" To bardzo ciekawa praca i BARDZO współczesna. Polecamy!

23 lutego 2002, godzina 22:00

Tym razem, dzięki pracy Towarzysza Piotra mamy dla naszych czytelników cztery prace Karola Marksa i Fryderyka Engelsa: Przemówienia w sprawie polskiej, Burżuazja i kontrrewolucja z roku 1848, Przemówienie wygłoszone na obchodzie rocznicy gazety "The People's Paper" z 1856 oraz O zasadzie autorytetu z 1873 roku. Świetna robota!

12 lutego 2002, godzina 13:30

Dzisiaj naprawdę sporo dobrego, nowego materiału. WSZYSTKIE dzisiejsze nowości w pełni zawdzięczamy Towarzyszowi Jarosławowi!

 1. Do prac Lenina dodajemy "Losy historyczne nauki Karola Marksa"

 2. Zakładamy archiwa Johna Reeda i na dobry początek mamy tekst z 1919 roku pod tytułem "Słowo o Karlu Liebknechcie"

 3. Publikujemy tekst "Rosyjscy Maksymaliści", którego autorem jest Antonio Gramsci - tym samym inaugurujemy sekcje poświęconą temu marksiście!

 4. Do prac Marksa dodajemy Inauguracyjny manifest Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników z 1864 roku

 5. Z kolei Engelsa mamy dzisiaj "Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej" z 1886 roku

10 lutego 2002, godzina 23:50

I znów aktualizacja - tym razem od Towarzysza Dariusza mamy jedno z ważniejszych dzieł Trockiego - "Państwo radzieckie a kwestia termidoru i bonapartyzmu".

10 lutego 2002, godzina 21:30

Dodajemy słynną pracę Róży Luksemburg pt. "Strajk masowy". Podziękowania za tę dobrą robotę należą się przede wszystkim Towarzyszowi Dariuszowi.

9 lutego 2002, godzina 23:40

Kolejną pracę Lwa Trockiego dzisiaj mamy - Nauki Października. To bardzo ważna, chyba jedna z najwybitniejszych prac Trockiego. Mamy ją u nas dzięki Towarzyszowi Dariuszowi, który dopiero co zgłosił się do nas i ot proszę - już są efekty naszej współpracy! Liczę na to, że będzie ona kontynuowana.

8 lutego 2002, godzina 23:35

Dzisiaj, dzięki Towarzyszowi Piotrowi, prezentujemy Rozwój Socjalizmu od utopii do nauki autorstwa Engelsa.

7 lutego 2002, godzina 22:10

Dodaję Tezy Kwietniowe oraz rozpoczynam reorganizacje struktury katalogowej tej strony, zgodnie z tradycjami i wskazówkami Towarzyszy-Administratorów MIA.

29 stycznia 2002, godzina 23:45

Dzisiaj sporo nowego materiału, do którego czytania gorąco zachęcamy, a oto w szczegółach nasze dzisiejsze nowości (szczególnie polecamy Program Przejściowy!):

Karol Marks - "Walki Klasowe we Francji" (specjalne podziękowania dla Towarzysza Jarosława)
Lew Trocki - "Łapy precz od Róży Luksemburg!" (podziękowania dla Towarzysza Piotra i Towarzysza Jarka)
Lew Trocki - "Program Przejściowy" (zaadaptowane przeze mnie, nadesłane przez Towarzysza Piotra)
James P. Cannon - "Pamięci staruszka (wspomnienie o Trockim)" (podziękowania dla Towarzysza Jarosława)

13 stycznia 2002, godzina 12:00

Znowu nabieramy tempa w aktualizacjach. Tym razem dzięki Towarzyszowi Piotrowi mamy nową pracę Lenina z 1917 roku - "O dwuwładztwie"

12 stycznia 2002, godzina 23:50

Dzisiaj dodajemy pracę Socjalizm w przededniu XXI wieku Ernesta Mandela (podziękowania dla Towarzysza Piotra) i tym samym zakładamy sekcje Ernesta Mandela. A już wkrótce - wiele nowego!

1 stycznia 2002, godzina 23:00

Towarzysz Jarosław podesłał aż cztery prace. Mało tego, dzięki jego wysiłkowi możemy dzisiaj założyć nową sekcje - Róży Luksemburg! I na sam początek mamy od razu dwie prace tej wybitnej marksistki, która z resztą aktywnie działała i w polskim ruchu robotniczym (przypomnijmy - była Polką) - "Possybilizm i oportunizm" (1898) oraz "Palące zagadnienia" (1917). Oprócz tego mamy także dwie nowe prace Trockiego - "Ich moralność a nasza" oraz "O centralizmie demokratycznym i ustroju partii". Jeszcze nie powiedzieliśmy naszego ostatniego słowa!

31 grudnia 2001, godzina 20:20

Kolejna nowość, tym razem nadesłane przez Towarzysza Piotra króciutki tekst Lenina z 10 lipca 1917 roku pod tytułem "zryw klasowy". Póki co sekcja Ernesta Mandla nie działa, ale już wkrótce i ten błąd naprawie.

Przy okazji wszystkim czytelnikom życzymy szczęśliwego nowego roku 2002 - oby był on bogaty w ruchy rewolucyjne - najlepiej w Polsce :) - które zagrożą pozycji światowego kapitału. Fajnie by było też, gdyby sporo ludzi tutaj wpadało i w ten sposób poszerzali swą wiedzę na temat teorii marksizmu.

31 grudnia 2001, godzina 00:20

Dzisiaj jedna, ale bardzo ważna aktualizacja. Otóż wzbogacamy się o drugą pracę Karola Marksa, a mianowicie jest to "Wojna domowa we Francji" z 1871 roku, opisującą losy Komuny Paryskiej. Tę wspaniałą pracę przede wszystkim zawdzięczamy Towarzyszowi Jarkowi no i troszeczkę mnie. Dzisiaj już nie zdążę, ale jutro opublikuje coś nowego - tym razem na naszym serwisie po raz pierszy zagości Ernest Mandel!

30 grudnia 2001, godzina 13:00

Dzięki nieustającemu wysiłkowi rewolucyjnemu Towarzysza Jarosława mamy nową pracę aktywnego w amerykańskim ruchu robotniczym Jamesa P. Canona "O decyzji o przyłączeniu się do obozu trockistowskiego w 1928 roku "

29 grudnia 2001, godzina 15:00

Kontynuujemy dobra passę! Dzisiaj znowu cos nowego! Tym razem mamy coś Trockiego - "O aktualności Manifestu Komunistycznego w 90 rocznicę jego napisania". Kolejne prace już w drodze!

28 grudnia 2001, godzina 23:30

Ha! Trzecia aktualizacja jednego dnia!!! Tym razem znowu coś specjalnego. Otóż nawiązałem współpracę z Towarzyszem Jarosławem no i są efekty! Nasza biblioteczka dzieł Lenina wzbogaciła się o nową pozycje: "O prawie narodów do samookreślenia". Wielkie dzięki jemu za to! Jest już nas trzech!

28 grudnia 2001, godzina 20:30

Znowu uaktualnienie! Tym razem sprawa jest troszkę zaległa (tekst otrzymałem już parę dobrych dni temu). Dzięki Towarzyszowi Piotrowi wzbogacamy się o nową sekcje, a mianowicie publikujemy pierwszą pracę Jamesa Patricka Cannona (tzn. przemówienie w kwestii rosyjskiej )oraz biografię tego wybitnego Trockisty.

28 grudnia 2001, godzina 14:00

Dzisiaj jedna nowa praca, nadesłana przez Towarzysza Piotra, a mianowicie aneks do słynnej książki "Permanentna Rewolucja" Trockiego, z roku 1930, pod tytułem "Czym jest Rewolucja Permanentna? Tezy podstawowe". Jeżeli tylko będę mógł, to postaram się zamieścić całą resztę książki, oczywiście jeżeli ktoś z czytelników ma ją u siebie, to może mi podesłać, a ja już się zajmę publikacją.

24 grudnia 2001, godzina 16:10

Tym razem poważne zmiany i to dotyczące całości serwisu:

 1. Ponieważ mamy już dosyć sporo materiału a i perspektywy na dalszy rozwój są dobre, postanowiłem podzielić stronę na poszczególnych autorów, żeby można było łatwiej znaleźć to, co nas akurat interesuje

 2. Mamy nową publikację Lenina - Dziecięca choroba "lewicowości" w komunizmie

 3. I kolejna publikacja Trockiego - Klasowy charakter państwa radzieckiego

22 grudnia 2001, godzina 22:30

No i kolejna aktualizacja! Tym razem podesłana przez Tow. Piotra broszura Trockiego "W czym się różnimy?". Póki co nie działa link do strony głównej archiwum Trockiego, ale wkrótce wszystko to podzielę i będzie znacznie ładniej, niż teraz. Trochę cierpliwości...

21 grudnia 2001, godzina 00:30

Mam już sporo nowego materiału, ale inne obowiązki nie pozwalają mi się za niego porządnie zabrać, tak więc w przeciągu paru następnych dni powinny być dostępne kolejne dzieła Lenina i Trockiego. Przy okazji chciałbym podziękować serwisowi Klasyka Marksizmu za udostępnienie mi wszystkich swoich materiałów, z czego na pewno zrobię odpowiedni użytek.
Dzisiaj wrzucam tylko jedno, małe dziełko Lenina - W związku z zagadnieniem narodowości, czyli o "autonomizacji".

13 grudnia 2001 dokonuje dwóch aktualizacji:

 1. Najpierw wcześnie rano umieszczam wybitne działo Lenina pod tytułem "Państwo a Rewolucja"

 2. Potem po południu dodaję broszurę Karola Kautsky'ego pt. "Z dziejów Kościoła Katolickiego"

 3. Jest nas już dwóch!

9 grudnia 2001

<Powrót do strony głównej>