Redactie

Redactioneel


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 2001, winter, (nr. 79), jg. 45
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


In dit nummer komt de Europese Unie weer uitgebreid aan bod. Frank Slegers opent met een balans van de Top van Laken. Hij legt een sterke klemtoon op de ondemocratische manier waarop aan de toekomst van Europa wordt vorm gegeven. Dat gebrek aan democratie blijkt geen toeval te zijn, maar een bewuste politiek, althans volgens John Brown. Die heeft de teksten van de Europese Unie nauwkeurig geanalyseerd. Hij stelt vast dat de Europese Unie de klassieke vorm van de parlementaire democratie wil vervangen door andere bestuursvormen, samengevat in het begrip governance.

De scherpe kritiek van John Brown is ook een bijdrage aan onze discussie over “maatschappelijke ontvoogding en democratie”. In de afgelopen nummers van De Internationale hebben we verschillende bijdragen gewijd aan dat thema.

François Vercammen en David Gibbs bekijken elk de ontwikkeling van de relatie tussen de Europese Unie en de VSA. Saskia Boumans sprokkelde enkele teksten over het terrorisme bijeen.

De Internationale werkte afgelopen zomer actief mee aan de zomerschool van de Belgische SAP. Het artikel van Anke Hintjes over globalisering, gezin en seksualiteit, is de neerslag van een bijdrage die zij deed op deze zomerschool.

De illustraties in dit nummer zijn van de hedendaagse kunstenaar uit New York Keith Haring [niet overgenomen – MIA].