Redactie

Redactioneel


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 2001, herfst, (nr. 78), jg. 45
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Na een warme (politieke) zomer in Genua bereiden we ons voor op een hete herfst in België. De Europese top van Laken (Brussel) komt er aan en de eerste twijgen van nieuw, massaal en internationaal verzet ontkiemen zich reeds in het hele land. Om deze strijd niet onvoorbereid aan te gaan hebben we ons sinds het eerste nummer van deze jaargang voorgenomen de ontwikkelingen in de Europese Unie van dichtbij te volgen. In nummers 76 en 77 bespraken we reeds de uitbreiding naar het Oosten, het Europees Ruimteagentschap, het Europese landbouwbeleid en François Vercammen maakte voor ons een voorlopige balans op en schetste de perspectieven voor verzet en alternatieven. Het eerste nummer van 2002 wordt een specialnummer met een uitgebreide balans van de top van Laken en de verzetsbewegingen.

In dit nummer gaan we dieper in op het economische beleid en de politieke rol van de euro. De Franse econoom Michel Husson ontleedt de tegenstrijdigheden bij de snelle totstandkoming van de euro en wijst op het gevaar van een nieuwe soberheidsronde die de invoering van de euro met zich mee kan brengen.

In het volgende artikel toont Peter Drucker aan hoe de Europese Unie de holebirechten gebruikt om een nieuwe identiteit op te bouwen die Europa moet onderscheiden van de VS en de islamwereld, maar hoe aan de andere kant de verzetsbeweging voor een sociaal Europa nieuwe perspectieven biedt voor een strijdbare holebibeweging.

Met het tweede artikel van de hand van Michel Husson krijgt u een nieuwe bijdrage in de discussie rond het werk The economics of Global Turbulence van Robert Brenner waar we in nummer 70 reeds een kritiek van Andy Kilmister over publiceerden. In het artikel wijst Husson op de lacunes en de vruchtbare bijdragen in dit werk en komt zo tot een alternatieve verklaring voor de centrale tegenstelling in de huidige fase van het kapitalisme: de sterke stijging van de winsten en de stagnatie van de productiviteit en de groei. Een verklaring die ons terug brengt naar de meest radicale kritiek van Marx op het kapitalisme: het regressief functioneren van het systeem en bijgevolg de onmogelijkheid om de legitimiteit van het kapitalisme staande te houden.

In onze rubriek Uitgelezen bespreekt redactielid Rob Gerretsen het boek Hegel van Peter Singer in de serie Kopstukken van de filosofie. Een heldere en genuanceerde inleiding op het werk van deze moeilijk te doorgronden filosoof die zoveel invloed uitoefende op Marx. We sluiten dit nummer af met een uitgebreide bespreking van de lijvige doctoraatsverhandeling van Antoine Artous: Marx, de staat en de politiek. Jan Dumolyn, die zelf over dit onderwerp doctoreert, schreef voor De Internationale een kritische bespreking van dit bijzonder ontoegankelijke maar belangwekkende werk.
De illustraties [niet overgenomen – MIA] in dit nummer zijn van Camille Claudel.