Redactie

Redactioneel


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 2001, zomer, (nr. 77), jg. 45
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Het nummer van de internationale dat u in handen heeft is echt een zomernummer: stevige lange brokken van artikels om urenlang te genieten in de lommerte op een terras, thuis, in de stad of ergens in het buitenland.

Met dit nummer bereiden we u ook voor op de herfst, wanneer de Europese Unie tijdens het Belgisch voorzitterschap belangrijke beslissingen gaat nemen. Het interview met François Vercammen maakt een balans van de Europese Unie en schetst perspectieven voor verzet en alternatieven. Een aantal thema’s uit dit interview worden in latere nummers zeker verder uitgewerkt. Reacties en kritiek zijn daarom meer dan ooit welkom.

Een balans van het Zweeds voorzitterschap konden we in dit nummer nog niet maken, want het nummer was al enkele dagen binnen bij de drukker toen enkele redactieleden op de bus stapten richting Göteborg.

We hadden het moeilijk om iets te vinden over het Europees landbouwbeleid. Ondanks dioxinekippen, dolle koeien en mond- en klauwzeer, blijkt het niet zo gemakkelijk informatie te vinden over de weerslag van deze opeenvolgende crisissen op het Europees landbouwbeleid. De EU opereert in het duister. Wanneer je krantenkiosken, bibliotheken of internet doorzoekt vind je massa’s materiaal over biologische landbouw versus gangbare landbouw, maar weinig over de debatten in de Europese Landbouwraad. Gelukkig hielp Gérard Choplin van de Europese Boeren Vereniging ons uit de brand. Ondertussen legden we ook andere contacten, zodat we nu al kunnen zeggen dat de internationale dit thema niet loslaat.

Cathérine Samary levert regelmatig bijdragen aan de internationale. In het verleden publiceerden we verschillende stukken van haar over ex-Joegoslavië, het ex-land van het zelfbeheer, dat voor velen lang een alternatief socialistisch model vormde tegen het stalinisme. Samary heeft de Joegoslavische ervaring ook verwerkt in bijdragen over het socialisme. In dit nummer publiceren we een kritische balans die zij maakte van de opvattingen ter zake van haar strijdmakker en leermeester Ernest Mandel.

De geschiedenis wordt gemaakt door mensen. Eén van hen was de enkele maanden overleden Daniel Singer. We laten onze lezers delen in zijn leven in het slotartikel in dit nummer.

De illustraties zijn dit keer van Giorgio De Chirico, een Italiaans schilder (1888-1978) die vast hield aan de enscenering van de Renaissance [niet overgenomen – MIA]. In dat decor plaatste hij op irrationele wijze voorwerpen en ontmenselijkte figuren. Hij past dus zeker bij het Europa van onze tijd. Maar laat er uw plezier op de zomerse terrassen niet door bederven.