Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 2000, lente, (nr. 72), jg. 44
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


We openen dit nummer met De dans van de dialectiek, in dit artikel legt Bertell Ollman uit wat het belang is van de dialectiek om een greep te krijgen op de historische veranderingen die nu, na de val van de bureaucratieën in Oost-Europa, wereldwijd aan de gang zijn. Hij toont aan hoe het bewijs voor de mogelijkheid en noodzakelijkheid van het socialisme vervat ligt in de tegenstellingen van de huidige kapitalistische maatschappij. Joost Kircz schreef een korte kritiek op dit artikel. Hij legt uit hoe Bertell Ollman, als een echte academicus, compleet voorbij gaat aan het strategisch, politieke debat binnen de arbeidersbeweging en de dialectiek slechts gebruikt als een toverformule die moet aantonen dat de komst van het socialisme onvermijdelijk is.

In het tweede artikel schetst Irene Sokologorsky een verassend beeld van de actoren van de Oktoberrevolutie aan de hand van het allereerste sovjetproza. Zij toont aan hoe weinig politiek bewust de personages in dit proza zijn en hoe de revolutie niets te maken had met ideeënstrijd. Voor elkeen was de revolutie in de eerste plaats een ogenblik van intense vreugde, van geluk. Als we vandaag een balans maken moeten we zeker die realiteit van de eerste jaren mee in rekening brengen.

We sluiten dit nummer af met een artikel van Gilbert Achcar over de NAVO en haar geschiedenis. Hij verklaart nauwgezet hoe de Verenigde Staten de Amerikaanse hegemonie over West-Europa in stand tracht te houden na de val van de muur en hoe Europa niet in staat is om eigen keuzen te maken als het gaat over de toekomst en de veiligheid van dit Europa.

Tenslotte vindt u ook twee nieuwe rubriekjes in dit nummer. De rubriek “Uitgelezen” die voor zich spreekt en de rubriek “Shop” [niet overgenomen - MIA] waarin we eigen publicaties promoten en te koop aanbieden.

Dit nummer van De Internationale is geïllustreerd met werken van de Franse schilder Paul Cézanne (1839-1906) [niet overgenomen - MIA].