Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1999, herfst, (nr. 70), jg. 43
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


In dit nummer van De Internationale beginnen we met een interview dat werd afgenomen van Cathérine Samary onder de titel Oorlog in de Balkan. De auteur geeft ons een inzicht in de complexiteit van de factoren die geleid hebben tot de catastrofe zoals ze zich afspeelde in Kosovo de voorbije maanden.

In het tweede artikel schetst Tony Van den Heurck een portret van Fernand Oury. Deze Franse onderwijzer heeft een onuitwisbare invloed uitgeoefend op de emancipatorische onderwijsvernieuwing.

Met The economics of global turbulence brengen we een kritische analyse van het boek van Robert Brenner. Hierin wordt het verloop van de kapitalistische wereldeconomie van 1950 tot nu besproken. Andy Kilmister schreef hierover een recensie in International Viewpoint. Het artikel is hiervan een bewerking.