Sonja & Milan Prodanovic

Brief uit Belgrado


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1999, zomer, (nr. 69), jg. 43
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Verwant
Oorlog in de Balkan
In de Balkan
Nationale identiteit en multiculturele samenleving

Beste vrienden,
Bedankt voor jullie bezorgdheid om ons. De bombardementen gaan maar door en hun vernietigende gevolgen nemen toe.

We hoorden – op het officiële nieuws kregen we geen bevestiging – dat de beelden van de exodus van Kosovaarse burgers verschrikkelijk zijn, en dat ze de idee versterken dat de NAVO-interventie noodzakelijk is om de etnische zuivering te stoppen (...). Volgens ons raken we zo nog meer verstrikt in het valse dilemma (of de valse confrontatie) tussen de NAVO en Milosevic.

De mensen in Joegoslavië krijgen deze beelden niet te zien. Het leven van al wie zich tot de ‘democratische krachten’ van Servië rekent wordt daarom verschrikkelijk, en blootgesteld aan allerlei gevaren en bedreigingen. De nationalistische, xenofobe homogenisering van de straten van Belgrado neemt toe (...). De ‘stemmen van het democratisch Servië’ die tot een positief scenario pogen te komen, krijgen de kans niet ook maar één woord te richten tegen de leider en zijn kliek.

De staat van oorlog beknot alle vrije media, de rest doet aan vulgaire propaganda (Radio Free Europa in het Servisch, de BBC in het Engels), maar dat zijn slechts druppels in een zee van onwetendheid, irrationaliteit en stuurloosheid. Burgers die een luchtje willen scheppen en de benen strekken, verlaten hun schuilplaats om zich naar de ‘patriottische’ popfolk concerten te begeven op het centrale plein, waar ze in de gehomogeniseerde massa’s opgaan. Russische popgroepen (een aantal kitch-imitaties van The Beatles) zijn een nieuw fenomeen. Vandaag zagen we zelfs een aantal verkozenen van de Doema hun lichaam bewegen op de tonen van patriottische Servische liederen. Ondertussen wandelen Russische monniken, met iconen van de maagd Maria over de Donaubrug.

Men zou kunnen lachen als het om een videospelletje zou gaan, maar deze realiteit is te triest en te gevaarlijk. Het menselijk lijden in Kosovo gaat gepaard met een toenemende frustratie onder de democratische krachten in Belgrado (...).

De enige uitweg ligt volgens ons in de onmiddellijke stopzetting van de militaire actie aan alle kanten en in de voorbereiding van een internationale conferentie, bijeengeroepen door de EU of de VN, en voorafgegaan door een ernstig internationaal debat en analyse over de laatste tien oorlogsjaren en hun oorzaak. Er zullen vragen moeten beantwoord worden zoals: hoe werd de overgang aangepakt in deze overgevoelige regio? Wie nam eraan deel? Hoe werd het concept ‘territorialiteit’ misbruikt? Wat is de definitie van ‘etniciteit’? Welke plaats moet de multiculturaliteit bezetten? Kan het concept van ‘etnische gebieden’ een basis vormen voor het opleggen van een vrede in de Balkan? Waar waren de serieuze vredes- en democratische krachten? De vooraanstaande leiders van vredesbewegingen, de democratische en civiele maatschappij, de ngo’s, de historici en deskundigen inzake internationaal recht? Welke rol speelden de media?

Reeds beginjaren negentig bestonden er relevante documenten over de overgang in ex-Joegoslavië. Onder andere over hoe de Kosovo-knoop kon doorgehakt worden.

Na twaalf dagen bombarderen is hypocrisie troef. Zo legt men op de BBC nog steeds uit dat men bombardeert om de humanitaire crisis in Kosovo op te lossen, terwijl ondertussen in de parlementen van de NAVO-landen geruzied wordt over wie nu de vluchtelingen moet onthalen en wie hoeveel geeft voor de humanitaire organisaties (een peulschil in vergelijking met de kostprijs van vliegtuigen en raketten).

Geniet van de paasvakantie en leef in vrede, terwijl wij moeten hopen op betere tijden voor samenwerking.

Sonja & Milan Prodanovic