Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1999, zomer, (nr. 69), jg. 43
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


In het openingsartikel van dit nummer vraagt Jef Vanderelst zich af wat de Europese arbeidersbeweging mag verwachten van de vakbonden in de komende jaren. In de ontwerpresoluties van het Europees Vakverbond voor het nakende negende vierjaarlijks statutair congres in Helsinki ziet Vanderelst alleszins weinig aanzetten tot syndicale actie naar een meer “sociaal Europa”.

Met Belgische vakbonden mee in het bad van de Euro belicht Frank Slegers de aanloop naar en de betekenis van het Interprofessioneel Akkoord, dat eind 1998 gesloten werd tussen de Belgische vakbonden en het patronaat.

In het derde artikel toont Leo Panitch hoe de sociaaldemocratie zich steeds meer verzoent met de globalisering en het aanvaarden van een maatschappij die steunt op competitieve principes.

In Reacties van lezers geven Rob Gerretsen en Ron Blom hun visie op het Lenin-themanummer (nr. 65) van De Internationale.

Afscheid van Kris Van Gysel is een hommage aan een heel bijzondere Belgische vrouw die ons veel te vroeg ontvallen is.

We sluiten af met een Brief uit Belgrado van Sonja en Milan Prodanovic.