Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1998, juni, (nr. 64), jg. 42
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


In dit nummer van de Internationale beginnen we met het artikel van Ellen Meiskins Wood. Zij stelt zichzelf de vraag wat de functie is van de nationale staat in een globaliserende wereld. Haar analyse is opmerkelijk aangezien zij stelt dat de globalisatie nieuwe functies creëert voor de nationale staat zodat in sommige opzichten de staat sterker wordt. Daarna bespreekt Frank Slegers het boek van Husson: Misère du Capital. Dit boek onderzoekt onder andere nader de marxistische hypothese van de ‘tendentiële daling van de winstvoet’.

Als derde een artikel geschreven door Husson zelf: Tegen het fetisjisme van de financiële sector. In dit artikel onderzoekt hij de vraag of de financiële sector werkelijk die eigenschappen heeft die hem worden toegedicht. Als laatste een discussie tussen Michaël Löwy van de Vierde Internationale en Alex Callinicos van de Britse SWP over de verdediging van het historisch materialisme.

We sluiten af met een artikel in de reeks “Wie was ...” over de onlangs overleden Rudolf Bahro, de bekende DDR-dissident.

Veel leesplezier.