De Internationale - Tijdschrift

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1993, zomer, (nr. 46), jg. 37
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIAWe hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen op het eerste vernieuwde nummer van De Internationale, zowel uit België als uit Nederland. Dat sterkt ons in de verwachting dat er behoefte bestaat aan een tijdschrift met links-socialistische achtergrondbeschouwingen uit binnen- en buitenland, waaraan bekende en minder bekende auteurs hun medewerking verlenen.

Ook in dit nummer presenteren wij u weer een aantal zeer interessante artikelen.

De positie van vrouwen in de westerse kapitalistische maatschappij wordt op verschillende terreinen besproken. Onze redacteur Thomas van Duin gaat in op de beloningsachterstand voor vrouwen die het gevolg is van systemen van functiewaardering zoals die in Nederland worden gebruikt. Hij bespreekt recent onderzoek naar met name de gevolgen voor de beloning in verzorgende beroepen. Verplicht onderzoek naar seksediscriminatie in deze systemen en drastische herwaardering van verzorgende functies is zijn pleidooi.

De Amerikaanse socialistisch-feministische wetenschapster Stephanie Coontz werpt een kritisch licht op het Amerikaans debat over de crisis van de gezinswaarden. Zij roept links op dit debat serieus te nemen en vanuit een betrokkenheid bij reële problemen van de Amerikaanse jeugd, een dam op te werpen tegen de reactionaire gezinsmoraal. In het volgende nummer van De Internationale gaan we na of deze bezorgdheid ook voor België en Nederland terecht is.

Het grootste artikel van dit nummer is geschreven door Daniel Bensaid. Hij bespreekt de invloed die Franse marxistische wetenschappers in West-Europa en daarbuiten hebben gehad op het ‘linkse denken’. Hij kritiseert vooral de breuk die veel van deze wetenschappers in hun visies en modellen hebben gemaakt tussen theorie en praktijk. De denkbeelden van de invloedrijke Louis Althusser karakteeert hij bijvoorbeeld als “een gelukkige filosofie die na afloop van de strijd kan komen kijken over de ruïne van het slagveld, na de arme politiek en de vulgaire praktijk de hele tijd te hebben laten spartelen te midden van bloed en lijken.”


Het is een goede traditie van De Internationale om de burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië op de voet te volgen met diepgravende beschouwingen. In dit nummer gebeurt dat door één van de grootste analytici van dit ingewikkeld conflict, Catharine Samary. Van haar hand verscheen onlangs een uitgebreide studie over het uit elkaar vallen van Joegoslavië. Wij publiceren daar een deel uit. Ingegaan wordt op de verschillende verklaringen die er worden aangevoerd voor de interne tegenstellingen. Zij laat zien dat het perspectief van zelfbeschikkingsrecht in multi-etnische staten geen eenvoudige opgave is.


Natuurlijk treft u tot slot onze vaste rubriek “Uitgelezen”. Daarin wordt ondermeer een overzicht gegeven van andere recent verschenen linkse tijdschriften met interessante achtergrondanalyses.