redactie De Internationale

[Intro]


Geschreven: februari 1973
Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, februari 1973, nr. 2, jg. 1.
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:Bij het verschijnen van dit tweede nummer moeten we ons bij de lezers verontschuldigen voor de achterstand die we hebben opgelopen op het schema. Hiervoor hebben we verscheidene redenen. Zeker speelden misrekeningen bij de planning van de verschillende onderdelen een rol. Je begint niet alle dagen een nieuw tijdschrift. Maar vooral het nieuws van de evolutie aan de onderhandelingstafel van Vietnam heeft ons ertoe aangezet de publicatie van het eerste nummer te verdagen, en het editoriaal up to date te maken. Maar vanaf volgend nummer komen we stipt op tijd. Beloofd.

- -

Dit tweede nummer liep wat over van kopij. Een België-artikel, een Spanje-artikel, en een klassieke tekst vielen weg, maar wees gerust, ze blijven in onze map wachten.
De redactie wijdt in dit nummer haar aandacht aan de Europese problematiek. De nieuwe situatie sinds 1968 met een opgaande arbeidersstrijd gekoppeld aan de geradicaliseerde jeugd, met burgerijen in crisis, legt aan de revolutionaire marxisten zeer zware doch dringende taken op. In bijna elk land van West-Europa bestaat een brede voorhoede, terwijl de bourgeoisie een repressief staatsapparaat uitbouwt. Kan de opbouw van de revolutionaire partij nog volgens klassieke ritmen gebeuren?

- -

De Vietnamese revolutie is in een doorslaggevende fase van haar ontwikkeling gekomen. De steun aan de Indochinese revolutionairen is een permanente taak van proletarisch internationalisme. Doch nu de diplomatie van de grote blokken ermede gemoeid is, dreigen de werkelijke belangen van de revolutie over het hoofd te worden gezien. Stalinisten aller slag, zowel de agenten van de Russische als die van de Chinese diplomatie, zaaien verwarring met hun pacifistische ordewoorden. De revolutionaire dynamiek van de Vietnamese strijd gaat tegen hun politiek van vreedzame co-existentie. De Internationale wil met de publicatie van een artikel met een analyse van de objectieve situatie in Vietnam bijdragen tot de verduidelijking van het revolutionair standpunt.
Een gelijkaardig informatietekort komt naar voren betreffende de Chinese revolutie. Verblind door de Culturele Revolutie volgden duizenden geradicaliseerde jongeren de gedachte van Mao Zedong. Het beeld van de Chinese geschiedenis werd voor hen steeds vervormd door het prisma van de belangen van de huidige machthebbers. De Internationale publiceert hier het eerste deel van een studie van F. Tichelman, die een marxistische analyse geeft van de sociale en politieke antecedenten van het Chinees revolutionair proces.
Het grote artikel van E. Mandel gaat in op een andere zeer belangrijke discussie die de voorhoede sinds meer dan 50 jaren verdeeld houdt, nl. de discussie over de aard van de Sovjetstaat. Een belangrijke vraag die weer in het brandpunt kwam, toen de Chinese bureaucratie de Sovjet-Unie als sociaalfascistisch ging bestempelen. Maar ook minder demagogische stellingnamen beschouwen de USSR als een kapitalistisch land. Mandels artikel is voor het eerst gepubliceerd geworden in september 1970 in “Quatrième Internationale”.

- -

Nummer drie bevat een artikel van Nathan Weinstock, auteur van Le Sionisme Contre Israël, over de arbeidersstrijd in Israël. Het vervolg van Tichelmans Chinastudie en een artikel over Spanje, zwakste schakel in de Europese kapitalistische keten, zullen naast de vaste rubrieken worden geplaatst.
Ernest Mandel schrijft een polemiek tegen het Vlaams Marxistisch Tijdschrift. In het VMT-3 van september ’72 publiceert dit KP-tijdschrift een artikel van Heiniger, Hess en Zieschang: Marxistische economische theorie contra Mandel, waardoor het blijkbaar meent haar steentje bij te dragen in de antitrotskistische campagne van de Belgische KP. Ons antwoord in april...
Onnodig te wijzen op de noodzaak een abonnement te nemen en ons blad te propageren.