redactie De Internationale

[Intro]


Geschreven: oktober 1972
Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, oktober-november-december 1972, nr. 1, jg. 1.
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:


Verwant:
De 4de Internationale en de USSR
Oprichting van de Communistische Internationale
De Eerste en Tweede Internationale


Hier is dan nummer één van De Internationale. Reeds lang doet de noodzaak zich gevoelen een marxistisch tijdschrift in de Nederlandse taal ter beschikking te stellen. De vraagstukken van de proletarische revolutie zijn aan de orde en steeds meer activisten in de jeugd en militanten van de arbeidersbeweging vinden de weg naar het revolutionair marxisme. Zij komen los uit het sociaaldemocratisch en het stalinistisch reformisme dat geen perspectieven kan geven aan de strijd van de arbeidersklasse tegen het kapitalisme in crisis.

De grondige analyse en het marxistisch theoretisch werk werden jaren door de sociaaldemocratie en het stalinisme verwaarloosd of op een mechanistisch-dogmatische manier gevoerd. Met bescheiden middelen wil De Internationale een bijdrage leveren tot het lenigen van deze nood. Dat het blad op tijd komt, bewijzen de tientallen voorintekeningen die we reeds ontvingen.

* * *

In het brandpunt van de krachtsverhouding tussen het imperialisme en de revolutie staat meer dan ooit de Vietnamese revolutie. De IVe Internationale staat in de punt van de organisatie van de internationale solidariteit. In een periode waarin overal ter wereld massale solidariteitsmobilisaties doorgaan en waarin de diplomatieke besprekingen te Parijs in een eindfase schijnen te treden, is het voor ons van het grootste belang onze houding nogmaals duidelijk te onderstrepen.

Zoals het een vaste gewoonte zal worden behandelen de twee volgende artikels problemen van het Belgische en Nederlandse toneel. In dit nummer wordt een belangrijke bijdrage geleverd tot het begrip van de evolutie van de Belgische sociaaldemocratie, nu een duidelijke integratiepolitiek voerend. Voor Nederland wordt een historisch overzicht gegeven van de arbeidersbewening, basis van de verklaring van de huidige situatie.

“Inflatie” vormt een sleutelwoord de laatste jaren, zowel in de burgerlijke politiek als in de revolutionaire analyse van de toestand. Ernest Mandel analyseert in dit nummer het fenomeen en geeft een duidelijk inzicht in de mechanismen van het huidige kapitalisme.

De revolutionaire fase waarin wij leven wordt ook verwerkelijkt in de sector van de politieke revolutie. De aftakeling van het stalinistisch monolithisme, de opstanden in Hongarije, Polen, Tsjecho-Slowakije en andere arbeidersstaten zijn zo vele bevestigingen van de stellingen van de IVe Internationale. Het volgen van de antibureaucratische strijd in de Sovjet-Unie is voor de revolutionairen van een beslissend belang. Daarom het artikel van Guy Desolre. Dezelfde problematiek blijft aan de orde in de CSSR, waarin de repressie van Husak de gevolgen van de Praagse lente wil uitwissen. Een verklaring tegen de Praagse processen wordt gevolgd door een artikel van S. Plonstedt, die zelf betrokken was bij de actie.

De wereldrevolutie vergt een wereldpartij. De IVe Internationale is de enige proletarische internationale die op het ogenblik in nagenoeg alle landen ter wereld de proletarische revolutie voorbereidt. Een steeds terugkomende rubriek zal het leven ervan weergeven en aan de militanten van België en Nederland een inzicht geven in de toestand van de verscheidene afdelingen van de IVe Internationale.

Een boekenrubriek sluit dit nummer af. Hierin zullen we een bespreking verzorgen van in het Nederlands verschenen literatuur. We nodigen de uitgevers uit ons hun publicaties te laten geworden.

* * *

Dit eerste nummer geeft een idee van onze bedoelingen. De uitwerking zal ongetwijfeld worden verbeterd bij de volgende nummers. Kwaliteit, verspreiding en frequentie opdrijven zijn onze betrachtingen. Deze vergen o.a. geld en hierbij kunt u helpen door het nemen van een abonnement en het werven van nieuwe lezers. De prijzen zijn uiterst laag gehouden, zodat deze voor niemand een obstakel kunnen vormen.

Verder kunt u ons helpen door uw kritieken. Briefwisseling wordt ingewacht op de redactieadressen.
Het eerste nummer van een reeks ligt voor u.een rode leeszetel

QRcode MIA-Nederlandstalig
Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame

RSS

Volg ons op twitter