Vierde Internationale

Het IVV en Algerije


Bron: De Internationale, 1960, nr. 1, driemaandelijks [Met dank aan Rob Gerretsen]
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Hieronder laten wij een resolutie volgen die door het bestuur van het IVV werd aangenomen tijdens een zitting op 15 december 1960.

Ofschoon wij geen enkele illusie hebben omtrent het optreden van de Verenigde Naties (zie Korea en niet in de laatste plaats Congo) en wij nog steeds geen andere benaming voor deze UNO hebben kunnen vinden, als Lenin gaf aan de vooroorlogse Volkenbond, nl. “Keuken der dieven”, meenden wij er goed aan te doen deze resolutie die in Nederland nergens werd gepubliceerd, ter kennis te brengen van de arbeiders in dit land.

Ook de verwijzing naar De Gaulle als zou deze het recht op zelfbeschikking voor het Algerijnse volk hebben erkend, is een ernstige verzwakking van de resolutie, omdat De Gaulle dit recht slechts erkent voor ontwapende en of dode Algerijnen. In dit opzicht is het dus volkomen onjuist De Gaulle in één adem te noemen met de voorlopige Algerijnse regering.

Resolutie over Algerije

HET BESTUUR VERKLAART, een voortzetting van de oorlog in Algerije voor onhoudbaar als een oorlog die de kracht van het Franse en Algerijnse volk ondergraaft, waarin de jeugd van beide volken geofferd wordt en die geleid heeft tot de ontzegging van de politieke en vakbondsvrijheden in Algerije, tot ontworteling van grote delen van de bevolking en de vlucht van honderdduizenden Algerijnen naar andere landen tot gevolg heeft.
DRINGT ER OP AAN,
1e. dat iedere directe of indirecte ondersteuning van Frankrijk door de NAVO van zijn militaire acties in Algerije ophoudt;
2e. dat een overeenstemming bereikt wordt betreffende de eerlijke en ondubbelzinnige grondslag van het zelfbeschikkingsrecht, zoals door de Franse president en de voorlopige Algerijnse regering erkend is;
3e dat garanties worden gegeven voor een vrije volksstemming in Algerije onder controle van de Verenigde Naties;
4e. dat als een van deze garanties gezien moet worden het hergeven van de persoonlijke- en vakbondsvrijheden en de vrijlating van alle gevangenen en geïnterneerden.

SPREEKT DE HOOP UIT, dat het Algerijnse volk een echt democratisch regime zal kiezen dat de belangen van alle bevolkingsgroepen verzekert en de economische en sociale ontwikkeling zal bevorderen;
APPELEERT aan het Franse en Algerijnse volk en aan de Algemene vergadering van de Verenigde Naties om alles te doen wat in hun vermogen ligt om deze doelen te bereiken;
ROEPT ALLE AANGESLOTEN ORGANISATIES OP, acties te beginnen om de vastberadenheid van de vrije vakorganisaties in de wereld te tonen, om de Algerijnse oorlog te beëindigen in de geest van zelfbeschikking, vrijheid en democratie.

Tot zover de resolutie. Wij wachten thans op de uitvoering van deze resolutie door het NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN.