De Internationale - Overzicht per nummer

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000


 

kaft
 

1949, nr. 1, november

[Uitgave van de Revolutionair Communistische Partij, Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

De ontwikkeling van de Eenheids Vak Centrale
Het stalinisme in de vakbeweging, H. Langendijk


 

kaft
 

1961, nr. 1, driemaandelijks, 5e jg.

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Verklaring van het Internationaal Secretariaat van de Vierde Internationale
Communiqué van de Vierde Internationale
Verklaring van Jean-Paul Sartre

Voorbereidende discussie voor het 6e Wereldcongres

I. De oorzaken, die de ontwikkeling van de koloniale revolutie gaande houden
II. De koloniale revolutie en het imperialisme
III. De koloniale revolutie en de arbeidersstaten
IV. De rol van de nationale bourgeoisie
V. Kapitalistische of socialistische weg
VI. Het permanente karakter van de koloniale revolutie
VII. De nieuwe fase van de Latijns-Amerikaanse oorlog
VIII. De Arabische revolutie. In het Midden-Oosten
Het speciale geval Israël
De Algerijnse revolutie
IX. Zwart-Afrika
X. De nieuwe fase van de Latijns-Amerikaanse oorlog. De oorzaken van de onstabiele situatie in Latijns-Amerika
Het overgangsprogram en de voornaamste problemen van de Latijns-Amerikaanse revolutie
De afzonderlijke situaties
De koloniale oorlog en de Vierde Internationale
XI. Conclusies

Acht maanden voorarrest
Verklaring van de redactie inzake de arrestatie van de kam. Sal Santen en Michel Raptis
Het einde van de arbeidsvrede, Jan Blokker
Frankrijk op de tweesprong
De situatie van de arbeidersklasse
Het verzet van de intellectuelen
Perspectieven van de strijd, J. Roberts
Het IVV en Algerije
Resolutie over Algerije
Afrika – Enkele landen afzonderlijkkaft
 

1961, nr. 2, driemaandelijks, 5e jg. ➜ PDF van dit nummer

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Enkele beschouwingen over de Cubaanse Revolutie
Schrijven aan Z.H. de Minister van Justitie te Den Haag over M. Raptis en S. Santen
574 handtekeningen voor het Raptis-Santen Comité
De veranderingen in de Sovjet-Unie.
De politieke oorzaak – De interne partijdemocratie – De economische oorzaken – De vreedzame co-existentie
De bevrijding der vrouw, M. Pablo
De Belgische staking, Andries Verstraten
758 handtekeningen voor het Raptis-Santen Comité
De Nederlandse politieke situatie, Jan Blokker
Cuba
Afschrift van een telegram van de Nederlandse sectie der IVe Internationale aan de Cubaanse regering
De anti-atoombom mars
1021 handtekeningen voor het Raptis-Santen Comité  kaft

1961, nr. 3, driemaandelijks, 5e jg. ➜ PDF van dit nummer

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Raptis en Santen tot vijftien maanden veroordeeld
Dankbetuiging
Proces brochure
Telegram van J.P. Sartre en Simone de Beauvoir
Brochure The Arab Revolution
Brochure The Fourth International
Geschriften Leon Trotski
Eerste verklaring van Michel Raptis voor de rechtbank te Amsterdam
Tweede verklaring van Michel Raptis voor de rechtbank te Amsterdam
Derde verklaring van Michel Raptis voor de rechtbank te Amsterdam
De internationale toestand en de taken van de Internationale
- Algemene politieke resolutie

1 Een nieuwe fase van de koloniale revolutie
2 Bij de aanvang van een nieuwe recessie van de kapitalistische economie
3 Voortdurende economische, technologische en militaire opgang van de arbeidersstaten, maar nieuwe contradicties voor de bureaucratie
4 De reacties van het imperialisme en het oorlogsgevaar
5 Reacties van de massa’s in de ontwikkelde kapitalistische landen
6 Onze taken
Bizerta
Enige bladen van de IVe Internationale  kaft

1961, bijlage augustus. ➜ PDF van de bijlage

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

1. Hoe wordt de eenheid van de Communistische beweging hersteld?, Rubens
2. Voor de ideologische eenheid van de Communistische wereldbeweging, Brochure van de CPSU

Het twintigste congres van de CPN, Bert Verdonk
  kaft

1962, nr. 1, maart, driemaandelijks, 6e jg. ➜ PDF van dit nummer

[Uitgave van de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

De vakbonden en de loonpolitiek
De gevolgen van het 22e congres van de CPSU en onze taken
Natalia Trotski – Een heldhaftige vrouw
Een van onze kameraden heeft als afgevaardigde van de Nederlandse sectie de crematie bijgewoond van Natalia Trotski
Voor het strijdende en gemartelde Algerije
Het beslissende uur van de Algerijnse Revolutie
Vrede of Wapenstilstand?
Prof. Paul A. Baran van Stanford University in zijn Reflections on the Cuban Revolution, gepubliceerd in Monthly Reviewkaft
 

1962, nr. 3, juni, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Communiqué, Het Internationaal Secretariaat van de Vierde Internationale
Nederland: het sociale paradijs, Herman Rubens
De Angolese Revolutie, Michel Pablo
Bij de bezettingstropen op West-Irian, Herman Rubens
Franco - Salazar en de Volkskrant, Herman Rubens
Indonesië: de huidige situatie, Kromo
Van de redactietafel
kaft
 

1962, nr. 4, juli, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer


Op gespannen voet met “De Waarheid”
De gemeenteraadsverkiezingen, Herman Rubens
Nog een provocatie
L.D.Trotski - De Verraden Revolutie
Indonesië, de huidige situatie II, Ed. Verheyen
Een lekker bakkie koffie: slavenzweet en bloed
De Spaanse arbeidersklasse in verzet, Pieter Elsing
Fris van de lever ... Redactie
De EEG: een roverssymphonie met vele dissonanten, Jan Blokker 

kaft

1962, nr. 5, augustus, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

De Algerijnse Revolutie in het uur der beslissingen
Eduard Verheyen: H.J. van Mook
Verantwoording Persfonds
Annie van Deventer: Gelijk loon voor man en vrouw
Boekbespreking: Milovan Djilas
Herman Rubens: Het NVV-Congres
Antwoord aan kam. A.C.W. 

kaft

1962, nr. 6, september, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Irian, Eduard Verheyen
Oud en arm, Annie van Deventer
Algerije, Lucas Wessels
Indonesië, Eduard Verheyen
Interview met Ben Bella
De eerste zegevierende etappe van de socialistische fase van de Revolutie in Algerije, Abdelkrim 

kaft

1962, nr. 7, oktober, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Nog “vrijere” loonpolitiek, H. Rubens
De EEG en de Europese arbeidersbeweging, Jan Blokker
Het proces tegen l’Humanité en de Waarheid, Pieter Elsing
Indonesië (4), Eduard Verheyen
Ter verdediging van de Cubaanse Revolutie en het trotskisme, tegen de leugens van de Cubaanse stalinisten
Programma van Tripolis
Angola, Eduard Verheyen
Lof voor het trotskisme, Michel Pablo 

kaft

1962, nr. 8, november, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

De Nederlandse Labour Party, Herman Rubens
Angola, vijf voor twaalf, Martin Veldkamp
Indonesië (5), Eduard Verheyen
Handen af van socialistisch Cuba, Herman Rubens
Lof voor het trotskisme, Michel Pablo
De regering van Ben Bella, Jan Blokker
 

kaft

1963, nr. 10, januari, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Oorlog en Vrede, Jan Blokker
Hoe leven de arbeiders in Nederland, Herman Rubens
Indonesië (7), Eduard Verheyen
Indrukken en problemen van de Algerijnse Revolutie, Michel Pablo


 

kaft

1963, nr. 11, februari, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Leven in de bouwerij, Henk de Vries
Het lot van de kinderen van Algerije, Joseph Hansen
Boekbespreking, Annie van Deventer
Vier politieke hoofdproblemen van onze tijd, Michel Pablo
Het congres van de Partij van de Arbeid, Henk Leusink
Een trotskiste in een stalinistisch concentratiekamp anno 1937
Boycot van de televisie, K. Dubois 

kaft

1963, nr. 12, maart, jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

De Metaal-cao 1963, een hoon voor de arbeiders
Wordt Modinette, Annie van Deventer
Uit de bouw, Henk de Vries
Ingezonden stuk: f85 schoon
Conferentie van de Nationalistische Organisaties van de Portugese Koloniën; 2e verjaardag van de Angolese oorlog, 4 februari 1963
De Gaulle en Engeland, Karel Verbiest
Vier politieke hoofdproblemen van onze tijd (de atoomoorlog), Michel Pablo 

kaft

1963, nr. 13, april[?], jg. 6 ➜ PDF van dit nummer

Heeft de vakbond geen bestaansrecht meer?, Annie van Deventer
Getuigenis van Angolese vluchtelingen
Malaysia, Ed. Verheyen
De Algerijnse kinderen verhongeren!!
Oproep van de Nederlandse Stichting “El Djil El Djadid”
Vier politieke hoofdproblemen van onze tijd (de destalinisatie en zijn vooruitzichten), Michel Pablo
België: het bedrog rond de antistakingswetten, L.v.d. Bossche
Boekbespreking door, Annie van Deventer
Revolutionair marxisme of arrivisme, H. Rubens 

kaft

1963, nr. 1, mei, jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

De Nederlandse partijsituatie en de arbeiders tegenover de verkiezingen, K. Verbiest
Kort nieuws
Correspondentie uit India
De Antistakingswetten in België, v. d. Bosche
Vier politieke hoofdproblemen (slot), M. Pablo
Nieuwe mogelijkheden bij de studenten. De studentenvakbond, Gerrit Storm
“Spionnen voor de vrede”, W. L.
Boekenbal in Moskou?, H. Verkerk
Oproep van het Comité tegen kolonialisme. De revolutie in “Portugees” Guinee 

kaft

1963, juni, jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

De verkiezingen en verder, Karel Verbiest
De strijd van de NTB, Wim Meulink
Algerije Nu, Michel Pablo
Tweede herziening van de partijgeschiedenis van de CPSU, H. Rubens
Metaalstaking in de Bondsrepubliek, W. de B.
Italiaanse communisten vooruit, Gerrit Storm
 

kaft

1963, juli, jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

Over de vakbeweging, H. Rubens
Voor teenagers in Amerika, geen werk, A. van Deventer
Waar wij voor bloeden, H. Rubens
De ontwikkeling van de Arabische revolutie en de positie van Israël, L. Wessels
De negers in de Verenigde Staten, E. Verheyen
Castro over het revolutionair proces
Gisting in de Belgische Communistische partij, L.v.d. B.
Waarom bewapent Zuid-Afrika sneller? 

kaft

1963, aug., jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

Europese Conferentie in Algiers, L. Wessels
India, Engeland en de Ver. Staten, L. Wessels
Oproep van Algerijnse Conferentie aan Europese publieke opinie
Progressieve maatregelen in Perzië?, A. van Deventer
België – Verklaring van Actie Comité tegen kolonialisme en facisme
Kennedy, Europa en de arbeidersbeweging, E. Verheyen
De new look van de Katholieke Kerk, A. van Deventer
De voortgaande destalinisatie in Italië (boekbespreking), A.v.D.
Het China-Sovjet conflict, E. Verheyen 

kaft

1963, sept., jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

Europese Conferentie in Algiers (slot)
Staking bij Van Eesteren, Henk de Vries
De Toonkunstenaars zetten de strijd om erkenning voort
Nieuw licht op de afstamming van de mens
De acht “vergetenen”
Correspondentie uit België?, L.v.d. Bossche
Hereniging van de Communistische Beweging is noodzakelijk, E. Verheyen
Arbeidsbemiddeling met winstoogmerk en de loonstop, H. Rubens
Automatisering 

kaft

1963, nov., jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

De Nederlandse arbeiders kiezen de strijd, H. Rubens
Aan Bella Achmadoelina, Jevgeni Jevtoesjenko
CONCP (Conferentie van Nationalistische Organisaties der Portugese Koloniën)
Het China-Sovjet conflict, Michel Pablo Verklaring van de Afrikaanse Commissie van de Vierde Internationale
Hugo Blanco richt zich tot het Peruaanse volk
China’s economische betrekkingen met de Sovjet-Unie, L.W.
Het zevende wereldcongres van de Vierde Internationale
Het compromis van de Stichting van de Arbeid
De onbekende Lenin, Maxim Gorki
Solidariteit met Cuba
De verdediging van de Algerijnse revolutie
“Socialistische” oppositie in Algerije, Lucas Wessels
De CAO-onderhandelingen, Wim Bakki


 

kaft

1963, dec., jg. 7 ➜ PDF van dit nummer

46 jaar Sovjet-Unie, L. Wessels
De Izvestia valt de IVe Internationale aan
De moord op Kennedy
Spaanse mijnwerkers gemarteld
Het grote bedrog, H. Rubens
Marokko, Ed. Verheyen 

kaft

1964, jan., jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Hoe lang nog?, H. Rubens
Uit de bouw, Henk de Vries
Het eerste nationale congres der landarbeiders- en boerenraden te Algiers, L. Wessels
Nieuws uit Latijns-Amerika
Zuid-Afrika, Ed. Verheyen
Varia 

kaft

1964, febr., jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Het eerste nationale congres der landarbeiders en boerenraden te Algiers (II), L. Wessels
The American way of life
Spaanse revolutionaire socialisten nemen initiatief tot discussie
Zou het zo ook nog eens een keer kunnen, Annie van Deventer
De vissersstaking en de democratische rechten, H. Rubens
Zuidoost-Azië en Maleisië, Ed. Verheyen
Boekbespreking: Deutscher over Trotski
Kort commentaar: Panama
Kort commentaar: Zanzibar
Fascisme, Karel Verbiest 

kaft

1964, maart., jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Havenarbeiders en wethoudersloon, Verkerk
Politieke verdediging van “morele herbewapening”
Zuidoost-Azië en Maleisië (vervolg), Ed. Verheyen
Het andere Amerika
Apartheid in statistiek
Het vrouwelijk mysterie, Della Rossa
Enkele kanttekeningen van de vertaalster, Annie van Deventer
De Spaanse kwestie en het koningschap, Karel Verbiest
De moord op Lumumba, Annie van Deventer
Afrikaanse perspectieven
Uit de bouw, Henk de Vries
India, het land van het “heilige” privaatbezit
Concertbezoekers zeggen hun mening


 

kaft

1964, april, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Bureaucratie, plaag der arbeidersbeweging, Bertel
Het vrouwelijk mysterie
Cyprus
De koloniale revolutie en het China-Sovjet-conflict, Ed. Verheyen
Het “laatste kwartier” in Venezuela, Ismael Frias
Boycot-actie Zuid-Afrika
 

kaft

1964, mei, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Het 21ste partijcongres van de CPN, Dirk de Wit
Het vrouwelijk mysterie (slot)
De Sovjet-Unie en de landbouw, Gerard Barendregt 

kaft

1964, juni, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

De ouden van dagen, Bert Dijkstra
India
Venezolaanse vrijheidstrijders stellen zich in op langdurige strijd
Spanje, G. Barendregt
Nogmaals de huurverhoging, W. Hendricks
De rede van Soeslow
Congo
 

kaft

1964, juli, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Van de drup in de regen, H. Rubens
Uit de bouw, Henk de Vries
Het rapport Soeslov
Berichten van de PAIGC
De Algerijnse Revolutie na het FLN-Congres, M. Pablo
Alimim overleden, Tjokro
De onuitgegeven brieven van Gramsci (1926), (K.S. Karol, Le Monde)
Commentaar op het artikel van Karol, G. Barendregt 

kaft

1964, september, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Loonpauze?, H. Rubens
De emancipatie van de vrouw in de kunstbedrijven
Pagina’s uit de geschiedenis van de Algerijnse revolutie: “De Boerderijen van de Zon”
Hij die nog nooit gevaren heeft die weet niet hoe de zeeman leeft, Henk de Vries
“De Waarheid” na drie jaar ... in het licht van 30 jaar..., H. Rubens
 

kaft

1964, november, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

Tsjombe en Verwoerd, R.
Guerilla en contra-guerilla, Ismael Frias
Algerijnse bureaucratie trekt ten strijde, W. Bosch
De kronkelwegen der destalinisatie. Chroesjtsjovs val, Gerard Barendregt 

kaft

1965, maart, jg. 8 ➜ PDF van dit nummer

De crisis van de socialistische beweging in Nederland, H. Rubens
De CPN en de democratie, G.v.d. Sluis
Congo, G. Barendregt
De regeringscrisis, H. Rubens
De Verenigde Staten na de verkiezingen (3e deel – slot) de negerbeweging en de arbeidersbeweging, G. Barendregt
Maleisië in Zuidoost-Azië, Kromo
Bericht uit de Bouw, Henk de Vries
 

kaft

1965, mei, jg. 8

Een nieuwe Mei, Redactie
Amilcar Cabral was in Nederland, G.v.d. Sluis
Bouwpatroons in conflict met zich zelf, Henk de Vries
Een regering met “socialisten”, E.J.
Manifest van de Latijns-Amerikaanse bevrijdingsbeweging
De bureaucratie in de eerste arbeidersstaat, Gerard Barendregt
‘Een zomer in Sosnjaki’, M.J. Broekmeyer
Arbeidersstaat, thermidor en bonapartisme
‘Kontrast’ en Trotski, Leen Kempers
Politieke kat, G.B.L.
 

kaft

1965, juni, jg. 8

Lonen moeten beperkt blijven — 20 % huurverhoging, H. Rubens
Santo Domingo, G. Barendregt
Uitsluitingen in de bouw, Henk de Vries
Suriname, A.R. Haakmat
NVV en BVD
Jaagsysteem bij Kromhout, Piet Joosten [niet opgenomen - MIA]
Asturië 12 maart 1965
Studentenvakbeweging en mythe, D.D.
ANGB: maakt royementen ongedaan!, Graficus
De resoluties van de CPN, E.J.
Vietnam, S.L.D.
 

kaft
 

1970, nr. 2, jg. 13

Aan de abonnees
Inflatie – devaluatie – revaluatie, Theo Wiering
Directe en indirecte belastingen
[Artikel door], Paul Lafargue
De CIA en Tom Mboya, Margrit de Sablonière
De zwarte nacht van Wilton Feyenoord, L. K.
Manifest voor een socialistische economie, Collectief van Socialistische Economen (Californië)
Statuten van de Vierde Internationale, aangenomen door het 2e wereldcongres in 1948kaft
 

1970, nr. 4, jg. 13

Resoluties van de 3e internationale conferentie van onze tendens

Verslag van de Derde Internationale Conferentie
Resolutie over De situatie in de hoogontwikkelde kapitalistische landen en de nieuwe dynamiek van de wereldrevolutie
De huidige toestand van de koloniale revolutie en zijn perspectieven
De bijzondere ontwikkeling van de Arbeidersstaten en de crisis van de Internationale Communistische Beweging

kaft
 

1971, nr. 3, juni, jg. 14

Over de arbeidersstaten en de politieke revolutie

Opening, Igor Cornelissen
De RSP, Herman Pieterson
De politieke revolutie, Theo Wiering
Open brief aan de Tsjecho-Slowaakse regering
Verklaring, Revolte
De arbeidersstaten, G. Barendregt
Permanente revolutie in Azië


 

kaft

1972, nr. 1, oktober, jg. 1

[Intro]
Voor de Indochinese revolutie, Editoriaal
De evolutie van de Belgische sociaaldemocratie, Fran├žois Vercammen
Nederland: de ontwikkeling van de arbeidersklasse en de bourgeoisie, Theo Wiering
Permanente inflatie en de crisis van het internationaal muntstelsel, Ernest Mandel
Linkse oppositie in Oost-Europa, Guy Desolre
Genationaliseerde industrie en arbeidersbeheer, Leon Trotski
Over de processen in Tsjecho-Slowakije, SyBille Plogstedt
Manifest tegen Praagse processen
De Vierde Internationale
Boekenkaft
 

1973, nr. 2, februari, jg. 1

[Intro]
De opbouw van de revolutionaire partij, Redactie
Nederland van handelskapitalisme tot industriestaat, Fritjof Tichelman
Het agrarisch probleem in de Vietnamese revolutie, Paul Verbraeken
China voor de revolutie, Fritjof Tichelman
Wordt de Sovjet-Unie kapitalistisch?, Ernest Mandel
De Vierde Internationale
Boekenkaft
 

1973, nr. 3, mei, jg. 1

[Intro]
1 mei internationale strijddag, Redactie
De Nederlandse vakbeweging: integratie of confrontatie, Tom van der Meer/Herman Pieterson
Antwoordt op het Vlaams Marxistisch Tijdschrift, Ernest Mandel
Spanje: zwakste schakel in de kapitalistische keten, Verklaring van het Verenigd Secretariaat van de 4e Internationale
China voor de revolutie, deel 2, Fritjof Tichelman
Zionisme en arbeidersstrijd in Israël, Michel Warschawsky
[Boeken] Herman Gorter en de tribunisten, Joost Kircz
De Vierde Internationalekaft
 

1973, nr. 4, september, jg. 1

[Intro]
Frankrijk, Redactie
den Uyl en de klassenstrijd, Herman Pieterson
Havenstaking en vakbondsstrategie, Eric Corijn
Imperialisme in Zuid-Amerika, Ernest Mandel
De evolutie van de Europese sociaaldemocratie, Europese Politieke Bureaus 4e Internationale
China voor de revolutie, deel 3, Fritjof Tichelman
Discussie over het overgangsprogramma, Leon Trotski
De Vierde Internationale
Ligue Communiste, Verenigd Secretariaat van de 4e Internationalekaft
 

1974, nr. 1, januari, jg. 2

Lessen van Chili, Redactie
De nieuwe voorhoede, Joost Kircz - Herman Pieterson
Arbeidersbeweging op keerpunt, Denis Horman
De staat, Fritjof Tichelman
Drie jaar Unidad Popular, François Vercammen
De Vierde Internationale: Griekenland, Spanje, Midden-Oosten
Boeken: Eerste Internationale, Cuba, Vervreemdingkaft
 

1974, nr. 2, juli, jg. 2

Gemeenteraadsverkiezingen, Joost Kircz
Cultuur en politiek, Marianne Van Kerkhoven
Goelag archipel, Ernest Mandel
Nixon, Dick Roberts
Arabische revolutie
Drie jaar Unidad Popular, François Vercammen
Oliewinsten
kaft
 

1975, nr. 1, oktober, jg. 3

Communistische partijen in Europa, Politieke Bureaus van de Europese afdelingen van de Vierde Internationale
Dialectische relaties, David Ruben
Centrisme en de nieuwe voorhoede, IKB
Balans van de regeringspolitiek, IKB
Boeken: SOF-boek / China / Sneevliet

kaft
 

1975, nr. 3-4, 1ste kwartaal [?], jg. 3

Van RCB naar IKB, Redactie
Bij de congresteksten
Communiqué
Politieke resolutie
Europese resolutie
De gewapende strijd in Latijns-Amerika
Bolivië
Argentinië
Politieke resolutie (minderheid)
Statuten

kaft
 

1976, nr. 2/3, januari, jg. 3

Aan de abonnees, Redactie
Kapitalistische wereldeconomie: economische heropleving?, Ernest Mandel
Nederland: de rol van het leger, IKB
Vlaanderen: beweging voor Progressieve Frontvorming, Eric Corijn
Portugal: de economie van het tekort, W. Friedrich-Freksa / F. Krabbe / W. Spohn
Portugal - Arbeiderscontrole in de praktijk, Daniel Bensaïd / Carlos Rossi / Charles-André Udry
Spanje: interview met een lid van het Politiek Bureau van de LCR-ETA VI
Polen: economische hervormingen en sociale gevolgen, Z. Roman
Music Is Where The Money Is, H. Pataki
Boekbesprekingen: De moeilijke dialectiek / Een handboek voor strijd aan de universiteitkaft
 

1976, nr. 12 (nr. 4), april, jg. 3

Editoriaal: Vele wegen leiden uit Moskou, Redactie
Trotski’s voorspelling, Michel Lequenne
De Communistische Partij van België: een gewone volgzame stalinistische partij, Henri Goldman
De CPN en het socialisme, Joost Kircz / Tom Van der Meer
De Italiaanse CP: een nationaal-stalinistische partij, Denis Pingaud
10 stellingen over de sociaaleconomische wetmatigheden van de overgangsmaatschappij tussen kapitalisme en socialisme, Ernest Mandel

kaft
 

1976, nr. 13 (nr. 5), juni, jg. 3

Vietnam na de hereniging, Pierre Rousset
Bij het begrip “Aziatische productiewijze”, Fritjof Tichelman
De revolutie in Angola, IVe Internationale
De uitbouw van het repressie apparaat in West-Duitsland, Albrecht Funk / Falko Werkentin
De actualiteit van Gramsci, Jo De Leeuw

kaft
 

1977, nr. 14/15 (nr. 1/2), febr., jg. 4

Redactioneel, Redactie
Solidair met Wolf Biermann, Werner Hülsberg
Polen, Gerard van Koten / Marcel Olierook
Indonesië, Fritjof Tichelman
De bonapartistische staat, Denis Berger
Boeken:
De beheerste vakbeweging, Tom Van der Meer
Henk Sneevliet, Herman Pieterson

kaft
 

1977, nr. 17, september, jg. 4

[Een uitgave van de Internationale Kommunistenbond]

Redactioneel, Redactie
Balans van vier jaar regering Den Uyl - deel 1, Jan Van Dijk en Jan Stuart
Dictatuur van het proletariaat, Verenigd Secretariaat
Maoïsme - deel 1, Roland Lew
Het militair apparaat, Henk Strik
 

kaft
 

1981, nr. 30, juni/juli

[Een uitgave van de Henk Sneevlietstichting, de wetenschappelijke stichting van de Internationale Kommunistenbond]

Redactioneel, Redactie
Het geheim van Van Agt, Herman Pieterson
De CPN - de discussie moet nog beginnen, Jan-Willem Stutje
Reagans buitenlandse politiek - naar nieuwe Vietnams?, Robert Went
“De linkse beweging hoeft zich niet in de verdediging te laten dringen” – een gesprek met Ernest Mandel
De internationale economische conjunctuur, Winfried Wolf
De wederopstanding van Eduard Bernstein, Marcel van der Linden


 

kaft

1989, nr. 31, juni

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Pas op ... Europa komt, Redactie
De Europese bourgeoisie in crisis, Ernest Mandel
Nieuw Europa tracht migranten te isoleren, Laurent Grasso
Voor een socialistisch Europa, Manifest van de Vierde Internationale
Uit de rechtse pers:
Penders (CDA) over Europa
Christendemocratische Internationale
“Aan de zijde van de burgers”
Mobiliteit en flexibiliteit
Het Europese kapitalisme tegen het milieu, Thies Gleiss
Europa, kampioen van vrouwenrechten?, Penny Duggan
Socialistische antwoorden op de crisis; een pan-Europese benadering, Catherine Verla


 

kaft

1989, nr. 32, september

[Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Nederlandse sectie van de Vierde Internationale]

Het is groen ... en heeft de macht, Redactie
Interview met sinoloog Tony Saich: De commune van Peking
Welk regeringsalternatief voor Lubbers?, Rob Gerretsen en Robert Went
De betekenis van Gorbatsjov, Ernest Mandel
Marxisme en groene politiek, Jurriaan Bendien
Kort internationaal nieuws: Namibië
Alex de Meijer: De actuele problemen in Suriname
Uit de rechtse pers: Geloven in het CDA
Discussie
Nogmaals: de neergang van de CPN, Marcel van der Linden
Uit de geschiedenis van de arbeiders- en vrouwenbeweging
Wie was ... Wilhelm Wolff, Rob Gerretsen


   

kaft

1993, zomer, (nr. 46), jg. 37

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Functiewaardering en seksediscriminatie, “Het werk kan in enkele uren worden geleerd”, Thomas van Duin
De crisis van het Franse marxisme, Daniel Bensaïd
Gezinswaarden ter discussie. Crisis in het gezin ook zaak van links, Stephanie Coontz
Voormalig Joegoslavië. Zelfbeschikkingsrecht geen eenvoudig vraagstuk, Catherine Samary
Uitgelezen

kaft
 

1993, najaar, (nr. 47), jg. 37

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Een gesprek met Ernest Mandel over “Power and Money”, Frank Slegers
Het gezin. Gezinswaarden in België, Ida Dequeecker
Vrouwen in Oost-Europa na de val van de Muur, Nanette Funk
Wereldeconomie. Het neoliberaal fiasco, Jesus Albarracin
Uitgelezen

kaft
 

1994, voorjaar, (nr. 49), jg. 38

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Verkiezingen in Brazilië. Uitgangspunten van de Arbeiderspartij (PT), Arbeiderspartij (PT)
Democratie in de strijd voor het socialisme, Eric Toussaint
Darwinisme en maatschappij, Marijke Colle
Kinderarbeid in de wereld. Twaalf jaar en geen toekomst meer, Rob Gerretsen
Uitgelezen

kaft
 

1994, zomer, (nr. 50), jg. 38

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

Nummer 50, Redactie
Europese arbeidstijden vergeleken. Korter werken hoort bij perspectief op ander Europa, Maxime Durand
Het liberalisme tegen de gemeenschap. Medeplichtigen of oproerkraaiers?, Claude Julien
Requiem voor de bevrijdingstheologie? Moderniteit en de kritiek van de moderniteit, Michael Löwy
De schaarste van een filosofie? Bedenkingen rond Hans Achterhuis, Hendrik Patroons
Uitgelezen
Speciaal katern: De revolutie van de Lage Landen 1566 – 1648, Robert Lochheadkaft
 

1994, najaar, (nr. 51), jg. 38

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Landbouw is mensenwerk, Louis de Bruyn
Van de ‘Logica’ van Hegel naar het Finland Station in Petrograd, Michael Löwy
Van oudjes, bejaarden, senioren en andere grijze panters, Frank Slegers
Pensioen in Nederland, Sabine Kraus
Uitgelezenkaft
 

1995, winter, (nr. 52), jg. 39

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Lesbo- en homobevrijding in Nederland: Achtergronden en toekomst, Peter Drucker
Crisis van het marxisme of crisis van het kapitaal, Maxime Durand
De vakbeweging in Rusland, Poul Funder Larsen en David Mandel
Fotoreportage Tuzla, Bosnië [PDF], Aldegonde van Alsenoy
Uitgelezenkaft
 

1995, winter, (nr. 55), jg. 39

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

[Met dank aan Rob Gerretsen]

In dit nummer, Redactie
De lange mars van een revolutionair militant, François Vercammen
Twaalf vragen en antwoorden. De opheffing van de schuld van de derde wereld, Ernest Mandel
De lessen uit het BCCI-schandaal, Ernest Mandel
De lange golven van de kapitalistische ontwikkeling, Ernest Mandel
Getuigenis Ernest Mandel, Ernest Mandel
Stalinisme, Ernest Mandel
De opkomende ‘Vierde stand’ in de burgerlijke omwenteling van de Zuidelijke Nederlanden (1565-1585, 1789-1794, 1830), Ernest Mandel
De marxistische vervreemdingstheorie, Ernest Mandel
Steun het Ernest Mandel Studiecentrum, Redactiekaft
 

1997, winter, (nr. 60), jg. 41

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Stroomversnelling crisis Belgische staat: de affaire Dutroux, gevaren en kansen, Alain Tondeur
Ernest Mandel en het revolutionair marxisme, Jean-Marie Vincent
Taal, geschiedenis en klassenstrijd, David McNally
Wie was... Paul Lafargue, Ron Blom
Uitgelezenkaft
 

1997, zomer, (nr. 61), jg. 41

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Valt er iets aan te vangen met de instellingen van de Europese Unie?, François Vercammen
Deeltijdarbeid in het ‘postfordisme’ Vrouwenarbeid als breekijzer in een veranderende economie, Rob Gerretsen
Discussie: EZLN en een spiegel voorhouden / De reële klassenstrijd, Ron Blom/Barend de Voogd
De inheemse kwestie, José Carlos Mariátegui
Wie was... José Carlos Mariátegui, Michael Löwykaft
 

1997, december, (nr. 62), jg. 41

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

Hun Europa of ons Europa? – Analyses van de wording van de Europese Unie

In dit nummer
Een balans van de top van Amsterdam – Een halfbakken resultaat en een dreigende catastrofe
De EU tegen het Zuiden
Uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten
Het Europa van Schengen
De “maatschappij van de auto” in de EU
De EU en de gemeenschappelijke landbouwpolitiek
Politiek Europa en haar instellingen
Vrouwen in de EU: de ongelijkheid duurt voort
Hoe de EU de fiscale onrechtvaardigheid organiseert
De EU en de sociale kwestie: globalisering als mythe
De dreiging van het militaire Europa
De EU-verdragen in historisch perspectiefkaft
 

1998, juni, (nr. 64), jg. 42

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Arbeid, klasse, staat en globalisatie, Ellen Meiksins Wood
De miserie van het kapitaal, Frank Slegers
Tegen het fetisjisme van de financiële sector, Michel Husson
Het begrijpen van (de verschrikkingen van) de geschiedenis, Michael Löwy
Wie was ... Rudolf Bahro


 

kaft

1998, herfst, nr. 65, jg. 42

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

In dit nummer, Redactie
Bedenkingen bij Wat te doen?: Lenin en het vraagstuk van de partij, François Vercammen
Document : Staat en revolutie, Frank Slegers
[Het specifieke onderdeel staat hier. De gehele tekst staat hier. — MIA]

Lenin uit de kast gehaald:
De filosofieschriftjes, Frank Slegers
De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden, Rob Gerretsen
Lenin over de volksopvoeding, Fons Pycke
De linkse stroming; een kinderziekte van het communisme, Jakob Wedemeijer
Lenins Wat te doen?, Robbert van der Vos
Uitgelezen: De onbekende Lenin. Uit het geheime archief, Robbert van der Vos
Wie was ... Lenin?


 

kaft

1998, winter, (nr. 66), jg. 42

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]

Themanummer Vrouwen

In dit nummer
Engels en de vrouwenemancipatie
Vrouwen en economische integratie
Hoe antwoorden op verkrachting: met een straf of met een oplossing?
Seksualiteit als splijtzwam in de vrouwenbeweging
Bedenkingen bij het verschilfeminisme
Het ecofeminisme van Mies en Shivakaft
 

1999, winter, (nr. 67), jg. 42

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Zelforganisatie, zelfemancipatie en identiteit, Peter Drucker
Met de Franse slag: Een alternatieve aanpak van de Europese werkloosheid, Robert Went
Werk, werk, werk! Ruim baan voor financiers!, Geert Reuten
Wie was ... Olwyn Hughes - Arbeider, strijder en marxist, Alan Woods
kaft
 

1999, lente, (nr. 68), jg. 43

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Was Darwin een darwinist?, Patrick Tort
Een manifest voor duurzame landbouw, Louis De Bruyn, Luc Van Krunkelsven, Wiel Hensgens
De staking van ’60-’61, Frank Slegers
Chronologie van de staking [pdf]
Het Communistisch Manifest, Frank Slegers
Wie was ... George Orwell, Rob Lubbersen
kaft
 

1999, zomer, (nr. 69), jg. 43

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Is er nog plaats in Europa voor echte vakbonden?, Jef Vanderelst
Belgische Vakbonden mee in het bad van de euro, Frank Slegers
De staat in een veranderende wereld, Leo Panitch
Reacties op het “Lenin-nummer”, Rob Gerretsen en Ron Blom
Wie was ... Kris Van Gysel
Brief uit Belgrado, Sonja & Milan Prodanovic
kaft
 

1999, herfst, (nr. 70), jg. 43

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Oorlog in de Balkan, Catherine Samary
Fernand Oury, Tony Van den Heurck
The economics of global turbulence, Robert Brenner [Boekbespreking]
kaft
 

1999, winter, (nr. 71), jg. 43

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Wie was Louis Paul Boon?, Remko Devroede
Communisme en stalinisme. Een antwoord op “Het Zwartboek van het Communisme”, Daniel Bensaïd
Multilateraal Akkoord over Investeringen – Een levensgevaarlijke ontwikkeling, Joseph K. Roberts
Na de Europese verkiezingen: een stevige schok, François Vercammen 

kaft
 

2000, lente, (nr. 72), jg. 44

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
De dans van de dialectiek, Bertell Ollman
Commentaar bij Bertell Ollmans Dans van de diaLectiek, Joost Kircz
Het verrassend beeld van de helden van Oktober in het allereerste Sovjetproza, Irène Sokologorsky
Europa en het Amerikaanse overwicht, Gilbert Achcar
Uitgelezen – Marx en Engels op weg naar compleetheid, Rob Gerretsen
kaft
 

2000, zomer, (nr. 73), jg. 44

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Rebel in Vlaanderen, stalinist in Nederland (Paul de Groot 1899-1986), Willem Bos
De teloorgang van de syndicale linkerzijde in Zuid-Afrika, Claude Jacquin
Sociaaldemocratie en burgerlijke staat, Frank Slegers
Wie was... Olympe de Gouges?, Rob Gerretsen
Uitgelezen – Zijn we met te veel? – De opkomst van Amerika – Democratie bij Marx en Engelskaft
 

2000, herfst, (nr. 74), jg. 44

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
De opstand in het getto van Warschau, Enzo Traverso
Revolutie en democratie bij Marx en Engels, Jacques Texier
De oorsprong van het kapitalisme, Rob Gerretsen
Uitgelezen – Auschwitz begrijpen om de wereld te kunnen veranderen – De actieve welvaartsstaat volgens Frank Vandenbroucke
kaft
 

2000, winter, (nr. 75), jg. 44

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Kan de “kenniseconomie” Europa redden?, Michel Husson
Een zwak punt van Trotski, François Vercammen
De communistische utopie, Yves Sintomer
Uitgelezen – Het neoliberalisme volgens Jaap Kruithof
kaft
 

2001, lente, (nr. 76), jg. 45

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
In dit nummer, Redactie
Europese Unie. De uitbreiding naar het Oosten: welke alternatieven?, Catherine Samary
Een militaire toekomst voor het Europees Ruimteagentschap, Regina Hagen
Het werkloosheidsdebat in Frankrijk na de 35 uren, Michel Husson
Schotland: Horizon 2003, Alan McCombes
De noodzaak van het gangsterkapitalisme: primitieve accumulatie in Rusland en China, Nancy Holsrom en Richard Smith
Wie was .... Corry Tendeloo – De heren zijn blijkbaar allemaal bang, Rob Gerretsen
kaft
 

2001, zomer, (nr. 77), jg. 45

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
Redactioneel, Redactie
De Europese Unie aan de vooravond van de verklaring van Laken, François Vercammen
Liberale landbouwlocomotief krijgt groen kleurtje, Gérard Choplin
Ernest Mandels visie op het socialisme: een kritische balans, Catherine Samary
Uitgelezen
Wie was ... Daniel Singer, Percy Brazil
kaft
 

2001, herfst, (nr. 78), jg. 45

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
Redactioneel, Redactie
Paradoxen en onzekerheden van de euro, Michel Husson
Rechten voor holebi’s: een identiteit voor het neoliberaal Europa?, Peter Drucker
Over het karakter van de huidige lange golf, Michel Husson
Uitgelezen:
Een heldere inleiding op de filosofie van Hegel, Rob Gerretsen
Marx, de staat en de politiek: een kritische marxologische lezing, Jan Dumolyn

kaft
 

2001, winter, (nr. 79), jg. 45

[Een uitgave van de Nederlandse en Belgische Socialistische Arbeiders Partij]
Redactioneel, Redactie
Het verlicht despotisme van de Europese Unie, Frank Slegers
De politieke staatsregeling van het neoliberalisme, John Brown
De Europese Unie en de “Amerikaanse oorlog”, François Vercammen
De nieuwe interventiepolitiek van Washington, David N. Gibbs
Over het terrorisme [PDF], Leon Trotski, Livio Maitan
Globalisering, gezin en seksualiteit, Anke Hintjens
Uitgelezen