MARXISTS.ORG - Lietuvių


Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika (LTSR) 


 

 

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybė

 

Lietuvos Komunistų Partija (LKP)