Naujausi

 


 

 

27/05/ 2013:  Antanas Snieckus:

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto atsišaukimas ryšium su 17 m. rugsėjo 9 d. tauragėje įvykusiu sukilimu (1927)

 

26/05/ 2013:  Antanas Snieckus:

Autobiografija (1940)

 

17/03/ 2013:  Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika:

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucija (1978)

 

17/03/ 2013:  Vladimiras Leninas:

Trys marksizmo šaltiniai ir trys jo sudedamosios dalys (1913)

 

17/03/ 2013:  Karlas Marxas ir Frydrichas Engelsas:

Komunistų partijos manifestas (1848)