Marxiste Internet Archive: isiZulu: Marx no-Engels

 

 

Marx & Engels

 

Karl Marx no-Frederick Engels 

1848 (M-E):  isiBophezelo Sebhlangano Yamakhomanisi